การจัดรูปแบบข้อความภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี

คุณสามารถป้อนข้อความในภาษาต่าง ๆ ได้หลายภาษา ซึ่งรวมถึงระบบการเขียนแบบต่าง ๆ สำหรับภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี โดยใช้แป้นพิมพ์นานาชาติที่มีอยู่บน Mac ของคุณ Keynote จะจัดหาคุณสมบัติการจัดรูปแบบข้อความเฉพาะในแต่ละภาษา ที่รวมถึงรูปแบบการเน้น รูปแบบรายการ และคู่มือการออกเสียง ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่สามารถใช้งานได้นั้นจะขึ้นอยู่กับภาษาที่คุณกำลังใช้

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้แบบอักษรที่แนะนำเหล่านี้:

 • จีนตัวย่อ: Heiti SC

 • จีนโบราณ: Heiti TC

 • เกาหลี: AppleSDGothic Neo

 • ญี่ปุ่น: Hiragino Kaku Gothic สำหรับ sans serif หรือ Hiragino Mincho สำหรับแบบอักษร serif

ขั้นตอนเหล่านี้อนุมานว่าคุณเปิดใช้งานแป้นพิมพ์ภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลีอย่างน้อยหนึ่งภาษาไว้บน Mac ของคุณ ในการเปิดใช้งานแป้นพิมพ์นานาชาติ ให้เปิด การตั้งค่าระบบ และคลิก แป้นพิมพ์ จากนั้นคลิก แหล่งข้อมูลเข้า

การเพิ่มเครื่องหมายเน้นสำหรับภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี

คุณสามารถเพิ่มมาสก์การเน้นที่ปกติจะใช้กับข้อความจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี ตัวอย่างเช่น โดยใช้แป้นพิมพ์จีน คุณสามารถปรับใช้จุดโบเต็นที่ใต้หรือด้านบนข้อความ หรือขีดเส้นใต้หยักได้ ในข้อความญี่ปุ่น คุณสามารถเพิ่มจุดหรือจุดเซซามีลงไปได้:

 1. สลับแป้นพิมพ์ไปยังแป้นพิมพ์จีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี

 2. เลือกข้อความภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี (อักขระหนึ่งตัวหรือมากกว่านั้น) คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นคลิกปุ่มลักษณะที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของแถบข้าง

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. ในการปรับใช้เครื่องหมายจัดรูปแบบกับข้อความที่เลือก ให้คลิกปุ่มลักษณะใกล้กับด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นคลิกปุ่ม

  ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่สามารถใช้งานได้นั้นจะขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์ปัจจุบัน

การใช้ลักษณะรายการจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี

ลักษณะรายการจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีสามารถนำไปใช้ในรายการที่เขียนขึ้นด้วยภาษาใด ๆ ได้ มีผลต่อลักษณะสัญลักษณ์หัวข้อย่อยหรือระบบการกำหนดหมายเลขเท่านั้น

 1. สำหรับรายการที่มีข้อความภาษาอังกฤษ ให้ป้อนรายการแรกในรายการ (ตัวอย่างเช่น 1 หรือ A)

  สำหรับรายการที่มีข้อความภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี ให้สลับแป้นพิมพ์ไปเป็นภาษาที่คุณต้องการ จากนั้นป้อนรายการแรกในรายการ (ตัวอย่างเช่น 가)

 2. ป้อนจุดหรือวงเล็บตามด้วยช่องว่าง

 3. ป้อนรายการแรกในรายการ จากนั้นคลิก รีเทิร์น

  Keynote จะตรวจจับอย่างอัตโนมัติเมื่อคุณป้อนรายการ คุณสามารถดำเนินการต่อโดยใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลีเพื่อให้รายการของคุณเสร็จสิ้น

 4. หากคุณกำลังป้อนรายการด้วยข้อความภาษาอังกฤษแต่มีลักษณะรายการเป็นภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี ให้คลิก แถบข้อความ ที่ด้านบนสุดของแถบข้างที่ด้านขวา คลิกปุ่มลักษณะใกล้ด้านบนสุดของแถบข้าง จากนั้นคลิกลักษณะรายการ

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

  รูปแบบที่แสดงนั้นจะขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์ที่คุณเปิดใช้งานไว้

การมีข้อความคู่มือการออกเสียงข้าง ๆ

หากคุณได้เปิดใช้งานแป้นพิมพ์ภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลีไว้สำหรับ Mac หรืออุปกรณ์ iOS ของคุณ คุณจะสามารถปรับใช้คู่มือการออกเสียงกับคำที่เขียนในภาษาใด ๆ ได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้แป้นพิมพ์ใด ๆ เหล่านี้

 1. เลือกข้อความ ซึ่งรวมถึงอักขระหนึ่งตัวหรือมากกว่านั้น

  อย่ารวมการแบ่งย่อหน้าที่อยู่ปลายสุด หรือเครื่องหมายวรรคตอนในข้อความที่คุณเลือกไว้

 2. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ข้อความที่เลือกไว้ จากนั้นเลือก ข้อความคู่มือการออกเสียง จากเมนูลัด

  คุณยังสามารถเลือก รูปแบบ > ข้อความคู่มือการออกเสียง (จากเมนูรูปแบบที่ด้านบนสุดของหน้าจอคุณ)

  คู่มือการออกเสียงจะปรากฏพร้อมกับข้อความที่เลือก

  คู่มือการออกเสียงเปิดสำหรับคำ ที่มีคำบรรยายไปยังช่องข้อความและข้อความที่แนะนำ
 3. ในการเปลี่ยนแปลงข้อความคู่มือการออกเสียง ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือก

  ตัวเลือกการออกเสียงจะขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์ที่คุณเปิดใช้งานไว้

 4. แตะที่ใดก็ได้นอกหน้าต่างข้อความคู่มือการออกเสียงเพื่อปรับใช้ข้อความที่คุณเลือกไว้และปิดหน้าต่างนั้น

การเปลี่ยนหรือลบข้อความคู่มือการออกเสียง

หลังจากที่คุณเพิ่มข้อความคู่มือการออกเสียง คุณสามารถเปลี่ยนภาษาหรือลบออกได้

 1. คลิกที่คำที่มีข้อความคู่มือการออกเสียง จากนั้นเลือก ข้อความคู่มือการออกเสียง จากเมนูลัด

  คุณยังสามารถเลือกคำ จากนั้นเลือก รูปแบบ > ข้อความคู่มือการออกเสียง (จากเมนูรูปแบบที่ด้านบนสุดของหน้าจอคุณ)

  คู่มือการออกเสียงเปิดสำหรับคำ ที่มีคำบรรยายไปยังช่องข้อความและข้อความที่แนะนำ
 2. ป้อนข้อความที่คุณต้องการใช้ หรือเลือกหนึ่งในตัวเลือก

  ตัวเลือกการออกเสียงจะขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์ที่คุณเปิดใช้งานไว้

 3. ในการลบข้อความคู่มือ ให้แตะ ลบ

คุณยังสามารถคลิกสองครั้งที่ข้อความ จากนั้นแก้ไขข้อความได้อีกด้วย ซึ่งข้อความคู่มือการออกเสียงจะถูกเอาออกโดยอัตโนมัติ