การตรวจสอบการสะกดคำ

คุณสามารถตั้งค่า Keynote ให้ติดธงข้อผิดพลาดในการสะกดคำในขณะที่คุณป้อนได้ และคุณสามารถตรวจงานนำเสนอหรือข้อความที่เลือกไว้ของคุณทั้งหมดเพื่อหาคำที่สะกดผิดได้ Keynote ยังสามารถตรวจสอบไวยากรณ์และค้นหาความหมายของคำได้อีกด้วย

ใช้หน้าต่างการสะกดคำและไวยากรณ์ในการตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ เพิ่มคำลงในพจนานุกรม และเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรม เมื่อคุณเพิ่มคำลงในพจนานุกรม คุณจะสอนคำใหม่ให้ Keynote เพื่อต่อไปคำดังกล่าวจะได้ไมู่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นคำที่สะกดผิด

การตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์โดยอัตโนมัติ

 1. เลือก แก้ไข > การสะกดคำและไวยากรณ์ (จากเมนูแก้ไขที่ด้านบนสุดของหน้าจอคุณ) จากนั้นเปิดใช้งานตัวเลือกใด ๆ:

  • ตรวจสอบคำที่สะกดผิดขณะป้อน: ขีดเส้นใต้คำที่สะกดผิดเป็นสีแดง

  • ตรวจสอบไวยากรณ์ขณะป้อน: ขีดเส้นใต้คำที่สะกดผิดเป็นสีแดง และไวยากรณ์ที่น่าสงสัยเป็นสีเขียว

  • แก้ไขการสะกดคำโดยอัตโนมัติ: ขีดเส้นใต้คำที่สะกดผิดเป็นสีน้ำเงินในขณะที่คุณป้อนข้อความและแสดงการเปลี่ยนที่แนะนำเป็นเวลาสั้น ๆ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการแทนที่ ให้คลิกที่ x ในฟองคำแนะนำเพื่อเก็บคำที่คุณป้อนไว้

 2. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกคำที่สะกดผิด จากนั้นเลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งในเมนูทางลัด

การใช้หน้าต่างการสะกดคำและไวยากรณ์

Keynote จะตรวจสอบการสะกดคำและแสดงคำที่สะกดผิดในหน้าต่างการสะกดคำและไวยากรณ์

 • เลือก แก้ไข > การสะกดคำและไวยากรณ์ > แสดงการสะกดคำและไวยากรณ์ (จากเมนูแก้ไขที่ด้านบนสุดของหน้าจอคุณ)

  หน้าต่างการสะกดคำและไวยากรณ์

การตั้งค่าการตรวจสอบการสะกดคำสำหรับหลายภาษา

คุณสามารถตั้งค่า Mac ของคุณเพื่อตรวจสอบการสะกดคำสำหรับภาษาอื่นโดยอัตโนมัติในการตั้งค่าระบบ

 1. เปิด การตั้งค่าระบบ ใน Mac ของคุณ คลิก แป้มพิมพ์ จากนั้นคลิก ข้อความ

  การตั้งค่าระบบจะอยู่ใต้เมนู Apple ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอของคุณ

 2. คลิกเมนูป๊อปอัพการสะกดคำจากนั้นเลือก ตั้งค่า ที่ด้านล่างสุดของเมนู

 3. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • ลากภาษาในรายการในลำดับที่คุณต้องการให้ตรวจสอบ

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากภาษาที่คุณต้องการให้ทำเครื่องหมาย

  • หากคุณมีไฟล์พจนานุกรมที่คุณต้องการใช้ ให้คัดลอกไปยังโฟลเดอร์การสะกดคำในโฟลเดอร์คลังของคุณ

 4. คลิก เสร็จ

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมนูป๊อปอัพการสะกดคำถูกตั้งค่าไว้เป็น อัตโนมัติตามภาษา จากนั้นปิดหน้าต่างการตั้งค่าแป้นพิมพ์

คุณยังสามารถเลือกภาษาสำหรับการตรวจสอบการสะกดคำในหน้าต่างการสะกดคำและไวยากรณ์ เลือก แก้ไข > การสะกดคำและไวยากรณ์ > แสดงการสะกดคำและไวยากรณ์. จากนั้นเลือกภาษาที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง

การแก้ไขคำที่สะกดผิด

เมื่อการตรวจสอบการสะกดคำโดยอัตโนมัติเปิดอยู่และคำที่สะกดผิดถูกขีดเส้นใต้เป็นสีแดง คุณสามารถใช้ปุ่มลัดเพื่อข้ามจากคำที่สะกดผิดคำหนึ่งไปยังคำถัดไปและแก้ไขอย่างรวดเร็ว

 1. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่คำที่สะกดผิดคำแรก จากนั้นเลือกแก้ไขการสะกดคำจากตัวเลือกที่ลงรายการไว้

 2. กด Command-เครื่องหมายอัฒภาค เพื่อข้ามไปยังคำถัดไปที่สะกดผิด

 3. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้กับแต่ละคำที่สะกดผิด

หมายเหตุ: หากคุณเลือก แก้ไข > การสะกดคำและไวยากรณ์ > แก้ไขการสะกดคำโดยอัตโนมัติ (จากเมนูแก้ไขที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) คำที่สะกดผิดที่มีในงานนำเสนออยู่แล้วจะขีดเส้นใต้ ขณะที่คุณป้อนคำใหม่ คุณจะเห็นการสะกดคำที่แนะนำสำหรับคำที่อาจสะกดผิด หากคุณไม่ต้องการใช้การสะกดคำที่แนะนำ ให้คลิก x ถัดจากคำที่แนะนำเพื่อใช้การสะกดคำที่คุณได้ป้อน หากคุณต้องการใช้การสะกดคำที่แนะนำ ให้ป้อนไปเรื่อย ๆ

การค้นหาคำ

คุณสามารถค้นหาคำจำกัดความและการสะกดคำของคำได้อย่างรวดเร็ว บางรายการยังรวมรายการอรรถาภิธานและรายการวิกิพีเดียไว้อีกด้วย

 • กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่คำ จากนั้นเลือก “ค้นหา [คำ]” ในเมนูลัด