การตั้งค่ากล่องข้อความเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอ

คุณสามารถตั้งค่าแบบอักษร การเติมสี และองค์ประกอบอื่นๆ สำหรับกล่องข้อความเป็นของคุณเองได้ จากนั้นตั้งเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอ

  1. เพิ่มกล่องข้อความลงในงานนำเสนอของคุณแล้วเปลี่ยนกล่องข้อความนั้นตามที่คุณต้องการ

    คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษรและขนาดแบบอักษร เพิ่มเส้นขอบให้กับกล่อง และอื่นๆ

  2. เลือกกล่องข้อความ

  3. เลือก รูปแบบ > ขั้นสูง > ตั้งค่าเป็นลักษณะกล่องข้อความเริ่มต้น (จากเมนูรูปแบบที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

คุณสามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นทุกครั้งที่คุณต้องการ และจะไม่ส่งผลกระทบกับกล่องข้อความใดๆ ในงานนำเสนอ

หากคุณต้องการปรับใช้การเปลี่ยนแปลงการออกแบบเดียวกันกับกล่องข้อความอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในสไลด์ คุณสามารถบันทึกลักษณะกล่องข้อความเริ่มต้นเป็นลักษณะวัตถุ จากนั้นปรับใช้ลักษณะวัตถุกับกล่องข้อความอื่นๆ