การปรับการเว้นระยะห่างและการจัดรูปแบบอักขระ

คุณสามารถปรับการเว้นระยะห่างระหว่างอักขระและทำให้เป็นตัวยกหรือตัวห้อยได้

การทำให้ระยะห่างกว้างขึ้นหรือแคบลงระหว่างอักขระ

 1. เลือกกล่องข้อความหรือแค่ข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกปุ่ม ลักษณะ ใกล้กับด้านบนสุดของแถบข้าง

 4. ในส่วนแบบอักษร ให้คลิก ปุ่มตัวเลือกขั้นสูง จากนั้นใช้ลูกศรเพื่อเปลี่ยนค่าการเว้นระยะห่างอักขระ

  กล่องกาเครื่องหมายตัวเลือกขั้นสูงถัดจากปุ่มตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้

  การเว้นระยะห่างเริ่มต้นจะเป็นศูนย์ การเพิ่มค่าทำให้การเว้นระยะห่างกว้างขึ้น และการลดค่าทำให้การเว้นระยะห่างแคบลง

หากคุณเลือกแค่ข้อความเฉพาะ: การตั้งค่าของคุณจะปรับใช้กับข้อความทั้งหมดในกล่องข้อความที่เลือกเช่นเดียวกันกับข้อความใด ๆ ที่คุณป้อนในกล่องข้อความหลังจากคุณปรับใช้รายการแก้

หากคุณเลือกกล่องข้อความ: การตั้งค่าของคุณจะส่งผลต่อข้อความที่เลือกไว้เท่านั้น ดังนั้นข้อความใหม่ใด ๆ ที่คุณป้อนจะไม่ถูกเว้นระยะห่างในแบบเดียวกัน

การเปิดหรือปิดอักษรควบสำหรับข้อความที่เลือก

แบบอักษรบางแบบจะมีอักษรควบ ซึ่งเป็นการรวมกันที่ตกแต่งด้วยสองอักขระเพื่อจัดรูปแบบอักขระเป็นพิมพ์เดียว คุณสามารถใช้อักษรควบได้หากแบบอักษรที่คุณกำลังใช้รองรับอักษรควบเหล่านั้น

ข้อความที่มีและไม่มีอักษรควบ
 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือเลือกกล่องข้อความ หากคุณต้องการเปลี่ยนข้อความทั้งหมดที่อยู่ภายใน

 2. คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นคลิกปุ่มลักษณะ

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. ในส่วนแบบอักษร ให้คลิก ปุ่มตัวเลือกขั้นสูง คลิกเมนูป๊อปอัพอักษรควบ จากนั้นเลือกรายการ:

  กล่องกาเครื่องหมายตัวเลือกขั้นสูงถัดจากปุ่มตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้
  • ใช้ค่าเริ่มต้น: ใช้การตั้งค่าอักษรควบที่ระบุในหน้าต่างการพิมพ์สำหรับแบบอักษรที่คุณกำลังใช้งานอยู่

   ในการเปิดหน้าต่างการพิมพ์ ให้เลือก รูปแบบ > แบบอักษร > แสดงแบบอักษร (จากหน้าต่างรูปแบบที่ด้านบนสุดของหน้าจอคุณ)

  • ใช้ไม่มี: ใช้ระยะห่างปกติที่ไม่มีอักษรควบสำหรับแบบอักษร

  • ใช้ทั้งหมด: ใช้อักษรควบที่ใช้ได้ทั้งหมดสำหรับแบบอักษร

ในการเอาอักษรควบออกจากข้อความที่เลือก ให้คลิกเมนูป๊อปอัพอักษรควบ จากนั้นเลือก ไม่ใช้เลย

การทำให้อักขระเป็นตัวยกหรือตัวห้อย

คุณสามารถปรับฐานบรรทัดของอักขระเพื่อทำให้เป็นตัวยกหรือตัวห้อยได้ สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าคือตัวยกเนื่องจากยกอยู่เหนือคำที่ใส่เครื่องหมายการค้า ในสูตรทางเคมี ตัวเลขของอะตอมจะเป็นตัวห้อยเนื่องจากอยู่ใต้สัญลักษณ์ของอะตอม

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการทำให้เป็นตัวยกหรือตัวห้อย

 2. คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกปุ่ม ลักษณะ ใกล้กับด้านบนสุดของแถบข้าง

 4. ในส่วนแบบอักษร ให้คลิก ปุ่มตัวเลือกขั้นสูง คลิกเมนูป๊อปอัพฐานบรรทัด จากนั้นเลือกตัวยกหรือตัวห้อย:

  กล่องกาเครื่องหมายตัวเลือกขั้นสูงถัดจากปุ่มตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้
 5. ในการปรับการวาง ให้ใช้ลูกศรเพื่อเปลี่ยนแปลงค่าการย้ายฐานบรรทัด