การเปลี่ยนรูปลักษณ์ข้อความ

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของข้อความโดยการเปลี่ยนแบบอักษร ลักษณะ (ตัวอย่างเช่น ตัวหนาหรือตัวเอียง) หรือขนาดของข้อความ โดยการปรับใช้ลูกเล่น เช่น เงาหรือเส้นกรอบและอื่นๆ

การเปลี่ยนลักษณะข้อความ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือเลือกกล่องข้อความ หากคุณต้องการเปลี่ยนข้อความทั้งหมดที่อยู่ภายใน

 2. คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นคลิกปุ่มลักษณะที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของแถบข้าง

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. ใช้ตัวควบคุมเพื่อทำการแก้ไขการจัดรูปแบบ

  ตัวตรวจสอบรูปแบบที่เปิดบานหน้าต่างลักษณะไว้ ที่แสดงตัวควบคุมสีและตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความ

การแก้ไขตัวพิมพ์ใหญ่

คุณสามารถทำบล็อกของข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด หรือจัดรูปแบบข้อความเป็นชื่อเรื่องด้วยตัวอักษรแรกของคำแต่ละคำที่ถูกทำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือเลือกกล่องข้อความ หากคุณต้องการเปลี่ยนข้อความทั้งหมดที่อยู่ภายใน

 2. คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นคลิกปุ่มลักษณะที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของแถบข้าง

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. ในส่วนแบบอักษร ให้คลิก ปุ่มตัวเลือกขั้นสูง คลิกเมนูป๊อปอัพตัวพิมพ์ใหญ่ จากนั้นเลือกรายการ:

  • ไม่มี: ข้อความจะถูกปล่อยไว้ตามที่คุณป้อนโดยไม่เปลี่ยนแปลง

  • ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด: ข้อความทั้งหมดจะถูกทำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยความสูงเท่ากัน

  • ตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็ก: ข้อความทั้งหมดจะถูกทำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดยให้อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่ใหญ่กว่าอักษรตัวพิมพ์ใหญ่อื่น ๆ

  • ตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับชื่อเรื่อง: ตัวอักษรแรกของคำแต่ละคำจะถูกทำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

การเพิ่มสีหลังข้อความ

คุณสามารถเพิ่มสีที่ด้านหลังข้อความเพื่อทำให้ข้อความเด่นออกมา

 1. เลือกกล่องข้อความหรือเลือกเพียงข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือเลือกกล่องข้อความหากคุณต้องการเปลี่ยนข้อความทั้งหมดในกล่อง

 2. คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นคลิกปุ่มลักษณะที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของแถบข้าง

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. ในส่วนแบบอักษร ให้คลิก ปุ่มตัวเลือกขั้นสูง จากนั้นเลือกสีจากช่องสีเติมอักขระหรือวงล้อสีก็ได้ จากนั้นเลือกสี

  ช่องสีด้านซ้ายจะแสดงสีที่เข้ากันกับแม่แบบ วงล้อสีทางด้านขวาจะเปิดหน้าต่าง สี ซึ่งคุณสามารถเลือกสีใดก็ได้

  ตัวเลือกขั้นสูงสำหรับข้อความ

ในการเอาสีออก ให้เลือกข้อความ จากนั้นคลิกช่องสีเติมอักขระแล้วเลือกชุดสีที่มีเส้นทแยงมุมลากผ่านตรงมุมขวาล่างของช่อง