การเพิ่มข้อความ

ในการแทนที่ข้อความในที่พักบนสไลด์ ให้คลิกสองครั้งที่ข้อความแล้วป้อนข้อความของตัวคุณเอง หากคุณต้องการเพิ่มข้อความอื่นไปที่สไลด์นอกจากข้อความที่มีอยู่ในที่พักอยุ่แล้ว ให้คุณเพิ่มกล่องข้อความใหม่จากนั้นแทนที่ข้อความในที่พัก

ตัวกล่องข้อความเองคือวัตถุที่สามารถแก้ไขได้เหมือนวัตถุอื่น ๆ ส่วนใหญ่ คุณสามารถหมุน เปลี่ยนเส้นขอบ เติมด้วยสี จัดเลเยอร์ และอื่น ๆ ได้ มีตัวควบคุมเฉพาะข้อความสำหรับการเปลี่ยนแปลงลักษณะของข้อความภายในกล่อง รวมถึงแบบอักษร สี ขนาด และการจัดแนว

คุณยังสามารถเพิ่มและแก้ไขข้อความในรูปร่างหรือเซลล์ตารางแล้วจัดรูปแบบเหมือนกับข้อความอื่น ๆ ได้อีกด้วย

การสร้างกล่องข้อความใหม่

 1. คลิก ปุ่มข้อความ ในแถบเครื่องมือ

  กล่องข้อความจะเพิ่มไปยังสไลด์ของคุณ (คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของข้อความได้ในภายหลัง)

 2. ป้อนข้อความของคุณเองเพื่อแทนที่ข้อความในที่พัก

 3. ปรับขนาดกล่องข้อความหากจำเป็น โดยการเลือกกล่องข้อความและลากขอบจับเพื่อเลือกใด ๆ (สี่เหลี่ยมสีขาว)

 4. ลากกล่องข้อความไปยังที่ที่คุณต้องการบนสไลด์

ในการลบกล่องข้อความ ให้เลือกกล่องข้อความ จากนั้นกด Delete

การคัดลอกและวางข้อความ

ในการใช้ข้อความส่วนที่เลือก ให้คัดลอกและวาง

 1. เลือกข้อความ จากนั้นเลือก แก้ไข > คัดลอก (จากเมนูแก้ไขที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

 2. คลิกที่ที่คุณต้องการวางข้อความ จากนั้นเลือก แก้ไข > วาง

หากคุณคัดลอกข้อความและต้องการให้ตรงกันกับลักษณะของข้อความที่คุณกำลังวาง ให้เลือก แก้ไข > วางและปรับลักษณะให้ตรงกัน

การคัดลอกและวางลักษณะข้อความ

คุณสามารถคัดลอกเพียงลักษณะของข้อความที่เลือกไว้และปรับใช้ลักษณะนั้นกับข้อความอื่นได้

 1. เลือกข้อความ จากนั้นเลือก ลักษณะ > คัดลอกลักษณะ (จากเมนูรูปแบบที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

 2. เลือกข้อความอื่นเพื่อปรับใช้ลักษณะด้วย จากนั้นเลือก รูปแบบ > วางลักษณะ

การป้อนอักขระพิเศษและสัญลักษณ์

คุณสามารถแทรกอักขระพิเศษในข้อความ เช่น สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเน้น ลูกศรและไอคอนแสดงอารมณ์ อักขระญี่ปุ่น จีน และเกาหลี และอื่น ๆ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้อักขระหรือสัญลักษณ์ปรากฏ

 2. เลือก แก้ไข > อักขระพิเศษ (จากเมนูแก้ไขที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

  หน้าต่างอักขระเปิด

  หน้าต่างอักขระพิเศษที่แสดงไอคอนแสดงอารมณ์ ปุ่มสำหรับสัญลักษณ์ประเภทต่างๆ และคำอธิบายปุ่มเพื่อแสดงหน้าต่างอักขระแบบเต็ม
 3. คลิกไอคอนที่ด้านล่างสุดของหน้าต่างอักขระเพื่อเลือกประเภทของอักขระ (คลิกสูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อดูประเภทเพิ่มเติม)

 4. คลิกอักขระที่คุณต้องการแทรก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แป้นพิมพ์และวิธีป้อนข้อมูลสำหรับภาษาอื่น ๆ ให้คลิกเดสก์ท็อปเพื่อสลับไปยัง Finder เลือก วิธีใช้ > วิธีใช้ Mac (จากเมนูวิธีใช้ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) และค้นหา “เมนูข้อมูลเข้า”