การเพิ่มความเห็นและไฮไลท์ข้อความ

คุณและบุคคลที่คุณแชร์งานนำเสนอของคุณด้วยสามารถเพิ่มความเห็นไปยังข้อความ วัตถุ แผนภูมิ และสไลด์ได้ ความเห็นจะมีประโยชน์สำหรับการจดโน้ตให้ตัวคุณเอง การถามคำถามของผู้ทบทวน ข้อเสนอแนะที่แสดงการแก้ไขข้อผิดพลาด และอื่น ๆ

คุณยังสามารถไฮไลท์ข้อความก่อน จากนั้นเพิ่มความเห็นลงไปได้

เมื่อคุณไม่ต้องการให้เห็นความเห็นและข้อความที่ไฮไลท์ คุณสามารถซ่อนได้

เพิ่มความเห็น

ข้อความในความเห็นจะใช้สีที่บ่งบอกผู้เขียนความเห็น ข้อความ วัตถุและเซลล์ตารางใด ๆ ที่มีความเห็นจะมีเครื่องหมายความเห็น

  1. เลือกข้อความ หรือคลิกที่เซลล์ตารางหรือวัตถุ จากนั้นคลิก ปุ่มความเห็น ใน แถบเครื่องมือ

    ความเห็นบนสไลด์จะเปิดเสมอ

  2. ป้อนความเห็น จากนั้นคลิกด้านนอกความเห็นเพื่อปิด

ในการอ่านความเห็น ให้คลิกที่ความเห็นนั้น ในการเอาความเห็นออก ให้คลิก ลบ ในความเห็น

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของข้อความความเห็นได้โดยการเลือก Keynote > การตั้งค่า > ทั่วไป (จากเมนู Keynote ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) ให้คลิกเมนูป๊อปอัพขนาดข้อความ แล้วเลือกขนาด

การตั้งค่าชื่อผู้เขียนและสีสำหรับความเห็น

  1. เลือก Keynote > การตั้งค่า (จากเมนู Keynote ที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ) จากนั้นคลิก ทั่วไป

  2. ป้อนชื่อในช่องผู้เขียน

  3. หากต้องการเปลี่ยนสี ให้เลือก มุมมอง > ความเห็น > สีผู้เขียน (จากเมนูมุมมองที่ด้านบนสุดของหน้าจอคุณ) จากนั้นเลือกสี

การไฮไลท์ข้อความ

คุณสามารถไฮไลท์ข้อความในกล่องข้อความและรูปร่าง จากนั้นเพิ่มความเห็นไปยังกล่องข้อความและรูปร่างได้ คุณไม่สามารถไฮไลท์ข้อความในตาราง แต่คุณสามารถเพิ่มความเห็นไปยังเซลล์ตารางได้

  1. เลือกข้อความ จากนั้นเลือก แทรก > ไฮไลท์ (จากเมนูแทรกที่ด้านบนสุดของหน้าจอคุณ)

  2. ในการเพิ่มความเห็น ให้คลิกที่ข้อความที่ไฮไลท์ จากนั้นป้อนความเห็น

ในการเอาไฮไลท์ออก ให้เลือกข้อความ จากนั้นเลือก แก้ไข > เอาไฮไลท์และความเห็นออก (จากเมนูแก้ไขที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

การแสดงหรือซ่อนความเห็น