การใช้ข้อความสองทิศทาง

Keynote รองรับข้อความสองทิศทาง เพื่อให้คุณสามารถป้อนและแก้ไขข้อความที่เขียนจากซ้ายไปขวา (เช่น ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) และจากขวาไปซ้าย (เช่น ภาษาอารบิกหรือภาษาฮิบรู) คุณสามารถใช้ข้อความสองทิศทางในย่อหน้าและในรูปร่างหรือเซลล์ตารางที่เลือกไว้

ในการใช้ภาษาอื่นในงานนำเสนอของคุณ คุณต้องตั้งค่าแหล่งข้อมูลเข้าสำหรับภาษานั้นในการตั้งค่าแป้นพิมพ์ (ในการตั้งค่าระบบบน Mac ของคุณ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกเดสก์ท็อปเพื่อสลับไปที่ Finder เลือก วิธีใช้ > วิธีใช้ Mac จากนั้นค้นหา “แหล่งข้อมูลเข้า”

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มแหล่งข้อมูลเข้าใหม่ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณขณะ Keynote เปิดอยู่ ให้เปิด Keynote ใหม่เพื่อให้จดจำแหล่งข้อมูลนั้น

การใช้ภาษาอื่นใน Keynote

 • เลือกแหล่งข้อมูลเข้าจากเมนูข้อมูลเข้าทางด้านขวาของแถบเมนูของคอมพิวเตอร์คุณ

  เมนูข้อมูลเข้าตรงมุมขวาบนของแถบเมนู

การเปลี่ยนทิศทางของข้อความในย่อหน้า

ไม้บรรทัดและแถบหยุดจะเข้ากันกับทิศทางของย่อหน้าเสมอ ดังนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนทิศทางข้อความ ไม้บรรทัดก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

 1. คลิกในย่อหน้าหรือรายการ หรือเลือกข้อความในย่อหน้าหรือรายการ

 2. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปลี่ยนภาษาโดยใช้เมนูข้อมูลเข้า

  • คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นคลิกปุ่ม ปุ่มทิศทางย่อหน้า เพื่อป้อนข้อความในภาษาปัจจุบัน (หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ)

  จุดแทรกจะเลื่อนไปอีกด้านหนึ่ง และทิศทางของย่อหน้าจะเปลี่ยน

  ปุ่มสองทิศทาง
 3. ป้อนข้อความ จากนั้นกด Return ตรงท้ายย่อหน้า

  ย่อหน้าถัดไปจะใช้ทิศทางเดียวกันต่อไป ในการเปลี่ยนทิศทาง ให้คลิก ปุ่มทิศทางย่อหน้า หรือเลือกภาษาในเมนูข้อมูลเข้า

หากคุณเลือกย่อหน้าหลายย่อหน้าที่มีทิศทางข้อความต่างกัน จากนั้นคลิก ปุ่มทิศทางย่อหน้า ย่อหน้าเหล่านั้นจะถูกจัดรูปแบบให้ตรงกับย่อหน้าแรกในส่วนที่เลือก

การเปลี่ยนแปลงไปยังระยะขอบและการเยื้องจะปรับใช้ตามสัดส่วนกับทิศทางข้อความทั้งสองทิศทาง ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มการเยื้องบรรทัดแรกทางด้านขวาสำหรับย่อหน้าแบบขวาไปซ้าย การเยื้องบรรทัดแรกทางด้านซ้ายสำหรับย่อหน้าแบบซ้ายไปขวาก็จะเปลี่ยนด้วยเช่นกัน

ในการเรียนรู้วิธีการป้อนและแก้ไขข้อความสองทิศทางและวิธีใช้คุณสมบัติที่รองรับบางคุณสมบัติใน OS X ให้คลิกเดสก์ท็อปเพื่อสลับไปที่ Finder จากนั้นเลือก วิธีใช้ > วิธีใช้ Mac แล้วค้นหา “ข้อความสองทิศทาง”