การจัดแนวข้อความและการปรับการเว้นระยะห่างบรรทัด

คุณสามารถปรับข้อความในกล่องข้อความ รูปร่าง เซลล์ตาราง แถว หรือคอลัมน์ เพื่อให้ข้อความนั้นถูกจัดแนวชิดเส้นขอบซ้ายหรือขวา จัดกึ่งกลาง หรือจัดแนวชิดทั้งซ้ายและขวา (จัดชิดขอบ) คุณยังสามารถเปลี่ยนการจัดแนวตั้ง ปรับการเว้นระยะห่างบรรทัด ตั้งค่าระยะขอบของข้อความ และเปลี่ยนจำนวนของคอลัมน์ในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

คุณสามารถใช้แท็บหยุดเพื่อจัดแนวข้อความได้ เมื่อคุณกดปุ่ม Tab (หรือ Option-Tab เมื่อคุณทำงานในเซลล์ตาราง) จุดแทรกและข้อความใด ๆ ที่อยู่ด้านขวาจะย้ายไปยังแท็บหยุดถัดไป และข้อความที่คุณป้อนจะเริ่มที่จุดนั้น

จัดแนวข้อความ

 1. เลือกกล่องข้อความ รูปร่างที่มีข้อความ เซลล์ตาราง แถว หรือคอลัมน์

 2. คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกปุ่มลักษณะใกล้ด้านบนสุดของแถบข้าง จากนั้นคลิกปุ่มการจัดแนวที่คุณต้องการ

  ตัวตรวจสอบรูปแบบที่เปิดบานหน้าต่างลักษณะไว้ ที่แสดงตัวควบคุมสีและตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความ

การปรับการเว้นระยะห่างบรรทัด

คุณสามารถปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดในย่อหน้า และเปลี่ยนปริมาณช่องว่างก่อนหรือหลังย่อหน้าได้

 1. เลือกกล่องข้อความหรือเพียงข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นคลิกปุ่มลักษณะที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของแถบข้าง

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจาก การเว้นระยะห่าง คลิกเมนูป๊อปอัพ จากนั้นเลือกตัวเลือก:

  • บรรทัด: เลือกเมื่อระยะห่างระหว่างหางด้านบนตัวอักษร (ส่วนของตัวอักษรที่ยาวเลยด้านบนสุดของบรรทัด) กับหางด้านล่างตัวอักษร (ส่วนของตัวอักษรที่ยาวเลยด้านใต้ของบรรทัด) ควรคงระยะเดิมไว้ ระยะห่างระหว่างบรรทัดได้สัดส่วนพอเหมาะกับขนาดแบบอักษร

  • อย่างน้อย: เลือกเมื่อระยะห่างระหว่างบรรทัดควรคงระยะเดิมไว้ (แต่ไม่ทับซ้อนหากข้อความใหญ่มีขนาดใหญ่) ระยะห่างจากบรรทัดหนึ่งไปยังบรรทัดถัดไปจะไม่น้อยไปกว่าค่าที่คุณได้ตั้งค่าไว้ แต่ระยะห่างนี้อาจมากขึ้นสำหรับแบบอักษรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้บรรทัดข้อความทับซ้อนกัน

  • แน่นอน: ระยะห่างระหว่างเส้นบอกแนว

  • ระหว่าง: ค่าที่คุณตั้งค่าไว้จะเพิ่มระยะห่างระหว่างบรรทัด แทนที่จะเพิ่มความสูงของบรรทัด ในทางกลับกัน การเว้นระยะห่างสองเท่าจะเพิ่มความสูงของแต่ละบรรทัดเป็นสองเท่า

 4. คลิกที่ลูกศรถัดจากช่องการเว้นระยะห่างเพื่อตั้งค่าปริมาณช่องว่างสำหรับตัวเลือกที่คุณได้เลือก

 5. ในการปรับขนาดการเว้นก่อนหรือหลังย่อหน้า ให้คลิกลูกศรสำหรับก่อนย่อหน้าและหลังย่อหน้า

การตั้งค่าระยะขอบย่อหน้า

ในการตั้งค่าระยะขอบย่อหน้า จะต้องแสดงไม้บรรทัด หากคุณไม่เห็นไม้บรรทัด ให้คลิก ปุ่มมุมมอง ใน แถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก แสดงไม้บรรทัด

 1. คลิกในย่อหน้า หรือเลือกหนึ่งย่อหน้าหรือมากกว่านั้น

 2. ลากเครื่องหมายระยะขอบและการเยื้องย่อหน้า (ในไม้บรรทัดด้านบนสุด) ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 3. คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นคลิกปุ่มลักษณะที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของแถบข้าง

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 4. ในการใช้การเยื้องเริ่มต้นซึ่งจะเพิ่มหรือลดการเยื้องของทั้งย่อหน้า ให้คลิกปุ่มเยื้องปุ่มใดปุ่มหนึ่งในส่วนการจัดแนว

  ตัวเลือกการจัดแนวย่อหน้า

ในการเปลี่ยนการเยื้องย่อหน้าเริ่มต้น ให้คลิกปุ่มเค้าโครงใกล้กับด้านบนสุดของแถบข้าง จากนั้นคลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากการเยื้อง

ตัวตรวจสอบรูปแบบที่เปิดบานหน้าต่างลักษณะไว้ ที่แสดงตัวควบคุมสีและตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความ

การเปลี่ยนจำนวนคอลัมน์ข้อความ

คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนของคอลัมน์ในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิก เค้าโครง จากนั้นคลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากคอลัมน์

  ตัวตรวจสอบรูปแบบที่เปิดบานหน้าต่างลักษณะไว้ ที่แสดงตัวควบคุมสีและตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความ

การตั้งค่าแท็บหยุด

 1. คลิกหรือเลือกย่อหน้าในตำแหน่งที่คุณต้องการตั้งค่าแท็บหยุด

 2. คลิกไม้บรรทัดแนวนอนในตำแหน่งที่คุณต้องการวางแท็บหยุด

  หากคุณไม่เห็นไม้บรรทัด ให้คลิก ปุ่มมุมมอง ใน แถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก แสดงไม้บรรทัด

 3. ในการเปลี่ยนการจัดแนวแท็บหยุด กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ไอคอนแท็บหยุด จากนั้นเลือกการจัดแนวที่คุณต้องการ (แท็บซ้าย แท็บกลาง แท็บขวา หรือแท็บจุดทศนิยม)

 4. ในการเปลี่ยนตำแหน่งของแท็บหยุด ให้ลากไอคอนบนไม้บรรทัด

  ในการเอาแท็บหยุดออก ให้ลากไอคอนแท็บหยุดไว้ใต้ไม้บรรทัดจนกว่าไอคอนจะหายไป

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมในแถบเค้าโครงของแถบข้างเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าแถบอื่นได้ รวมถึงการเว้นระยะห่างแถบเริ่มต้น

ตัวตรวจสอบรูปแบบที่เปิดบานหน้าต่างลักษณะไว้ ที่แสดงตัวควบคุมสีและตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความ