การเพิ่มสีพื้นหลังและเส้นขอบไปยังกล่องข้อความหรือรูปร่าง

คุณสามารถเพิ่มสีที่ด้านหลังข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความได้ คุณยังสามารถเพิ่มเส้นขอบหรือบรรทัดที่ด้านบนสุด ด้านล่างสุด หรือรอบ ๆ ย่อหน้าได้อีกด้วย

ย่อหน้าที่มีเส้นขอบแบบเส้นประ

เคล็ดลับ: คุณไม่สามารถควบคุมความทึบของสีพื้นหลังในกล่องข้อความได้ หากคุณต้องการให้สามารถควบคุมความโปร่งใสของพื้นหลังได้ ให้ใช้รูปร่าง คุณสามารถ ปรับแต่งการเติมของรูปร่างด้วยตัวเอง ตามที่คุณต้องการ

การเพิ่มสีพื้นหลัง

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มสีพื้นหลัง หรือเลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 2. คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นคลิกปุ่มเค้าโครงที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของแถบข้าง

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลที่อยู่ถัดจาก เส้นขอบและกฎ

 4. เลือกสีในส่วนสีพื้นหลัง

  • การดูสีที่เข้ากันกับชุดรูปแบบของคุณ: คลิกช่องสีทางด้านซ้าย

  • การดูสีทั้งหมด: คลิกวงล้อสี จากนั้นเลือกสีในหน้าต่างสี

เคล็ดลับ: หากคุณไม่ต้องการให้สีขยายจากขอบหนึ่งไปถึงอีกขอบหนึ่ง ให้คุณ เพิ่มสีหลังข้อความที่เลือก

การเพิ่มเส้นขอบหรือไม้บรรทัดไปยังข้อความ

 1. เลือกรูปร่าง กล่องข้อความ หรือข้อความเฉพาะที่คุณต้องการเพิ่มกฎ

 2. คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นคลิกปุ่มเค้าโครงที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของแถบข้าง

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลที่อยู่ถัดจาก เส้นขอบและกฎ

 4. คลิกเมนูป๊อปอัพ เลือกลักษณะเส้น จากนั้นคลิกลูกศรในช่องค่าที่อยู่ด้านบนสุดเพื่อปรับความหนาของเส้น

  ตัวควบคุมสำหรับเปลี่ยนลักษณะเส้น ความหนา ตำแหน่ง และสี
 5. คลิกวงล้อสีถัดจากเมนูป๊อปอัพลักษณะเส้นแล้วเลือกสี

  • การดูสีที่เข้ากันกับชุดรูปแบบของคุณ: คลิกช่องสีทางด้านซ้าย

  • การดูสีทั้งหมด: คลิกวงล้อสี จากนั้นเลือกสีในหน้าต่างสี

 6. คลิกปุ่ม ตำแหน่ง เพื่อตั้งค่าที่ที่เส้นปรากฏ

 7. คลิกลูกศรสำหรับช่องออฟเซ็ตเพื่อปรับการเว้นระยะห่างระหว่างเส้นกับข้อความที่เส้นล้อมรอบ

ในการเอาเส้นออก ให้เลือกรูปร่าง กล่องข้อความ หรือข้อความ คลิกเมนูป๊อปอัพประเภทของเส้น จากนั้นเลือก ไม่มี