การซูมสไลด์หรือดู Keynote แบบเต็มหน้าจอ

คุณสามารถซูมเข้าหรือออกบนสไลด์และดู Keynote แบบเต็มหน้าจอได้

การซูมเข้าหรือออกบนสไลด์

คุณอาจต้องการขยาย (ซูมเข้า) หรือลด (ซูมออก) มุมมองโดยรวมของสไลด์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ซูมเข้าเพื่อเน้นที่เซลล์ของตารางหรือซูมออกเพื่อทำงานบนเค้าโครงของสไลด์ของคุณ

 • คลิก ปุ่มซูม ในแถบเครื่องมือ แล้วเลือกตัวเลือก:

  • เปอร์เซ็นต์: สไลด์จะขยายหรือย่อไปเป็นเปอร์เซ็นต์เฉพาะ

  • พอดีหน้าต่าง: สไลด์จะปรับเพื่อให้พอดีกับหน้าต่าง

การดู Keynote แบบเต็มหน้าจอ

คุณสามารถขยายหน้าต่าง Keynote เพื่อปรับให้พอดีกับทั้งหน้าจอ

 1. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกปุ่มสีเขียวที่มุมซ้ายบนของหน้าต่าง Keynote

  • เลือก มุมมอง > เข้าสู่แบบเต็มหน้าจอ (จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

 2. ย้ายตัวเมาส์ชี้ไปที่ด้านบนสุดของหน้าจอหากคุณต้องใช้เมนู Keynote หรือตัวควบคุมแถบเมนูอื่นๆ

 3. ในการกลับสู่ไปยังมุมมองปกติ ให้ย้ายตัวเมาส์ชี้ไปที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นคลิกปุ่มสีเขียวหรือเลือก มุมมอง > ออกจากแบบเต็มหน้าจอ.