การปรับแต่งแถบเครื่องมือด้วยตัวเอง

แถบเครื่องมือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง Keynote ให้คุณเข้าถึงตัวควบคุมที่คุณต้องการและการกระทำที่คุณทำในขณะที่ทำงานใน Keynote ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่ม เอาออก และจัดเรียงปุ่มแถบเครื่องมือใหม่

หน้าต่างหลักที่ใตัวตรวจสอบรูปแบบแปิดอยู่

การจัดเรียงไอคอนในแถบเครื่องมือ

 1. เลือก แทรก > ปรับแต่งแถบเครื่องมือด้วยตัวเอง (จากเมนูมุมมองที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ ไม่ใช่จากปุ่มมุมมองในแถบเครื่องมือ)

 2. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • เพิ่มหรือเอารายการออกจากแถบเครื่องมือ: ลากรายการไปยังแถบเครื่องมือเพื่อเพิ่ม ลากรายการออกจากแถบเครื่องมือเพื่อเอาออก

  • การจัดเรียงรายการใหม่ในแถบเครื่องมือ: ลากรายการเพื่อจัดลำดับใหม่

   หมายเหตุ: ปุ่มสำหรับรูปแบบ ทำให้เคลื่อนไหว และเอกสารไม่สามารถแยกกันได้และต้องย้ายไปพร้อมกัน

  • การรีเซ็ตแถบเครื่องมือ: ในการกู้คืนแถบเครื่องมือกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น ให้ลากชุดปุ่มที่ด้านล่างสุดของหน้าต่างไปยังแถบเครื่องมือ

  • การเอาชื่อปุ่มออก: คลิกเมนูป๊อปอัพที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง จากนั้นเลือกไอคอนเท่านั้น Keynote จะแสดงไอคอนและข้อความตามค่าเริ่มต้น

 3. คลิก เสร็จ

คุณยังสามารถซ่อนแถบเครื่องมือได้โดยการเลือก มุมมอง > ซ่อนแถบเครื่องมือ (จากเมนูมุมมองที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) ในการแสดงอีกครั้ง ให้เลือก มุมมอง > แสดงแถบเครื่องมือ.