การสร้างงานนำเสนอใหม่

งานนำเสนอ Keynote ใหม่ทุกงานจะเริ่มต้นด้วยชุดรูปแบบ ชุดรูปแบบคือชุดองค์ประกอบสำหรับสร้างงานนำเสนอที่ออกแบบไว้ก่อนแล้ว เช่น ข้อความและรูปภาพที่พัด แบบอักษร เค้าโครง สีที่เข้ากัน และอื่นๆ ที่พักจะให้คุณได้แนวคิดของลักษณะของงานนำเสนอที่สร้างด้วยชุดรูปแบบนี้เมื่อคุณใช้รูปแบบข้อความและวัตถุ

การสร้างงานนำเสนอใหม่

 1. เปิด Keynote จากนั้นคลิก สร้างเอกสารใหม่ ที่ด้านล่างสุดของหน้าต่างโต้ตอบ

  หากคุณไม่เห็นหน้าต่างโต้ตอบที่มีปุ่มสร้างเอกสารใหม่ ให้เลือก ไฟล์ > สร้างใหม่ (จากเมนูไฟล์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

 2. คลิกสองครั้งที่รูปแบบสำหรับงานนำเสนอของคุณ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถตั้งการตั้งค่าให้ Keynote เปิดงานนำเสนอใหม่ในชุดรูปแบบเฉพาะเสมอ

  ตัวเลือกชุดรูปแบบ
 3. เมื่องานนำเสนอใหม่เปิดขึ้น ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อสร้างงานนำเสนอของคุณ:

  • คลิก ปุ่มเพิ่มสไลด์ ในแถบเครื่องมือ เพื่อเพิ่มสไลด์

  • คลิกสองครั้งที่ข้อความในที่พัก จากนั้นป้อนข้อความของตัวคุณเอง

  • ลากรูปภาพจาก Mac ของคุณหรือหน้าเว็บไปบนรูปภาพในที่พักหรือที่ใดก็ได้บนสไลด์

  • คลิก ปุ่มที่พัก ในมุมขวาล่างของรูปภาพในที่พักเพื่อเพิ่มด้วยรูปภาพจาก iPhoto หรือ Aperture

 4. เลือก ไฟล์ > บันทึก จากนั้นป้อนชื่อแล้วเลือกตำแหน่งสำหรับงานนำเสนอของคุณได้

การสร้างงานนำเสนอใหม่จากชุดรูปแบบเฉพาะเสมอ

คุณสามารถติดตั้งการตั้งค่าให้ Keynote เปิดงานนำเสนอใหม่ในชุดรูปแบบเฉพาะเสมอแทนตัวเลือกชุดรูปแบบ

 1. เลือก Keynote > การตั้งค่า (จากเมนู Keynote ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

 2. คลิกทั่วไปที่ด้านบนสุดของหน้าต่างการตั้งค่า จากนั้นเลือกปุ่ม “ใช้ชุดรูปแบบ”

  ในครั้งแรกที่คุณติดตั้งการตั้งค่านี้ ชุดรูปแบบสีดำจะถูกเลือก หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้มาก่อน ชุดรูปแบบสุดท้ายที่คุณเลือกไว้จะถูกเลือก

 3. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใช้ชุดรูปแบบที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน: ตรวจสอบว่าชุดรูปแบบที่คุณต้องการใช้แสดงอยู่หลังจาก “ใช้ชุดรูปแบบ” แล้วปิดหน้าต่างการตั้งค่า

  • เลือกชุดรูปแบบอื่น: คลิกปุ่มเปลี่ยนชุดรูปแบบ คลิกชุดรูปแบบ คลิกเลือก จากนั้นปิดหน้าต่างการตั้งค่า

หลังจากตั้งค่าการตั้งค่าแล้ว หากคุณต้องการเปิดงานนำเสนอใหม่ด้วยแม่แบบอื่น ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้ จากนั้นเลือก ไฟล์ > สร้างใหม่จากตัวเลือกชุดรูปแบบ (จากเมนูไฟล์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)