การเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนกลับมาใหม่

คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และเปลี่ยนกลับมาใหม่ได้หากเปลี่ยนใจ

การเลิกทำหรือทำการกระทำกลับมาใหม่

  • เลิกทำการกระทำล่าสุด: เลือก แก้ไข > เลิกทำ (จากเมนูแก้ไขที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) หรือกด Command-Z

  • ทำการกระทำล่าสุดที่คุณเลิกทำกลับมาใหม่: เลือก แก้ไข > ทำกลับมาใหม่ หรือกด Shift-Command-Z