การแสดงหรือซ่อนตัวตรวจสอบ

หน้าต่าง Keynote จะมีแถบข้างทางด้านขวาที่แสดงตัวตรวจสอบสำหรับการจัดรูปแบบวัตถุ ทำให้วัตถุเคลื่อนไหว และตั้งค่าตัวเลือกงานนำเสนอและเสียง คุณสามารถแสดงหรือซ่อนแถบข้างได้เมื่อจำเป็น

  • ตัวตรวจสอบรูปแบบ: คลิก ปุ่มรูปแบบ ที่ด้านขวาของแถบเครื่องมือ ในการซ่อนทั้งแถบข้าง ให้คลิกปุ่มอีกครั้ง

    ตัวตรวจสอบรูปแบบจะแสดงตัวควบคุมการจัดรูปแบบสำหรับอะไรก็ตามที่คุณเลือกในงานนำเสนอ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกข้อความ คุณจะเห็นเฉพาะตัวควบคุมข้อความ ไม่ใช่ตัวควบคุมสำหรับการจัดรูปแบบหรือตารางหรือรูปร่าง หากไม่ได้เลือก แถบข้างจะว่าง

  • ตัวตรวจสอบการเคลื่อนไหว: คลิก ปุ่มรูปแบบ ที่ด้านขวาของแถบเครื่องมือ ในการซ่อนทั้งแถบข้าง ให้คลิกปุ่มอีกครั้ง

    ตัวตรวจสอบนี้จะแสดงตัวควบคุมสำหรับทำให้วัตถุบนสไลด์เคลื่อนไหวและตั้งค่าลักษณะเปลี่ยนผ่านระหว่างสไลด์

  • ตัวตรวจสอบเอกสาร: คลิก ปุ่มเอกสาร ที่ด้านขวาของแถบเครื่องมือ ในการซ่อนทั้งแถบข้าง ให้คลิกปุ่มอีกครั้ง

    ตัวตรวจสอบนี้จะแสดงตัวควบคุมการจัดรูปแบบสำหรับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อทั้งงานนำเสนอของคุณ เช่นเดียวกับชุดรูปแบบและซาวนด์แทร็ก

แถบข้างจะแสดงรูปแบบ การเคลื่อนไหว หรือตัวตรวจสอบเอกสาร คุณสามารถคลิกปุ่มในแถบเครื่องมือเพื่อสลับจากหนึ่งปุ่มไปเป็นอีกปุ่มได้ หากคุณคลิกปุ่มสำหรับตัวตรวจสอบที่มองเห็นได้ ทั้งแถบข้างจะปิดลง ในการเปิดแถบเครื่องมือใหม่ ให้คลิกปุ่มอีกครั้ง

ในการแสดงหรือซ่อนแถบข้าง คุณยังสามารถเลือก มุมมอง > ตัวตรวจสอบ > รูปแบบ หรือ มุมมอง > ตัวตรวจสอบ > ซ่อนตัวตรวจสอบ (จากเมนูมุมมองที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)