ทำความรู้จัก Keynote

Keynote ทำให้คุณสร้างงานนำเสนอที่สวยงามได้อย่างง่ายดาย เริ่มต้นด้วยหนึ่งในชุดรูปแบบ ชุดรูปแบบแต่ละชุดมาพร้อมกับรูปแบบที่ออกแบบไว้ก่อนหน้า ซึ่งก็คือชุดของสี เส้นขอบ ลูกเล่น และอื่น ๆ ที่เข้ากัน สำหรับข้อความ รูปร่าง รูปภาพ วิดีโอ และวัตถุอื่น ๆ

เมื่อคุณเลือกวัตถุ คุณจะเห็นตัวควบคุมการจัดรูปแบบในแถบข้างที่ดานขวาของหน้าต่าง Keynote แถบข้างจะแสดงเฉพาะตัวควบคุมที่คุณจำเป็นต้องใช้สำหรับวัตถุที่เลือก

หน้าต่างหลักที่ใตัวตรวจสอบรูปแบบแปิดอยู่

ด้านบนสุดของแถบข้างจะแสดงการออกแบบทางเลือกหกแบบสำหรับวัตถุที่เลือก เพียงแค่คลิกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์

ใช้ตัวควบคุมอื่น ๆ ในแถบข้างเพื่อปรับแต่งวัตถุดเวยตัวเองตามที่คุณต้องการ คุณสามารถบันทึกรายการแก้ของคุณเป็นลักษณะใหม่ ซึ่งจะสามารถใช้งานได้ในแถบข้างเพื่อให้คุณสามารถปรับใช้กับวัตถุอื่น ๆ ได้ คุณยังสามารถบันทึกทั้งงานนำเสนอเป็นรูปแบบใหม่ได้อีกด้วย

หน้าต่างหลักที่ใตัวตรวจสอบรูปแบบแปิดอยู่