วิธีในการดูสไลด์ของคุณ

คุณสามารถดูสไลด์ของคุณได้หลายวิธีเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและแก้ไขงานนำเสนอของคุณ:

 • มุมมองตัวนำทางคือมุมมองเริ่มต้นและมีรูปภาพขนาดย่อของแต่ละสไลด์ที่คุณคลิกเพื่อข้ามไปที่สไลด์เฉพาะหรือลากเพื่อจัดระเบียบใหม่

 • โต๊ะไฟจะแสดงรูปภาพขนาดย่อสไลด์ราวกับว่าอยู่บนโต๊ะไฟที่ให้คุณเห็นสไลด์มากขึ้นในคราวเดียว มุมมองนี้เป็นประโยชน์หากคุณมีหลายสไลด์และต้องการจัดระเบียบงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถลากรูปย่อสไลด์เพื่อเปลี่ยนลำดับ

 • มุมมองเค้าร่างให้คุณเพิ่มและแก้ไขข้อความโดยตรงในตัวนำทางสไลด์ เป็นประโยชน์ในการดูความลื่นไหลของงานนำเสนอที่เต็มไปด้วยข้อความ

มุมมองตัวนำทาง

 1. คลิก มุมมอง ปุ่มมุมมอง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก ตัวนำทาง

 2. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • การจัดลำดับสไลด์ใหม่: ลากสไลด์ขึ้นหรือลง

  • การจัดกลุ่มสไลด์: ลากสไลด์ไปทางขวาเพื่อเยื้องให้สัมพันธ์กับสไลด์ด้านบน

มุมมองโต๊ะไฟ

 1. คลิก มุมมอง ปุ่มมุมมอง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก โต๊ะไฟ

 2. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • การจัดลำดับสไลด์ใหม่: ลากสไลด์

  • แก้ไขสไลด์หรือย้อนกลับไปที่มุมมองก่อนหน้าของคุณ (ตัวนำทางหรือเค้าร่าง): คลิกสองครั้งที่สไลด์

  • การเปลี่ยนขนาดของรูปขนาดย่อ: ลากตัวเลื่อนตรงมุมขวาล่างของหน้าต่าง

  • การซ่อนสไลด์ที่ข้าม: เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “ซ่อนสไลด์ที่ข้าม”

  • การแสดงสไลด์ที่ข้าม: ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “ซ่อนสไลด์ที่ข้าม” รูปขนาดย่อของสไลด์ที่ข้ามจะจางลง

มุมมองเค้าร่าง

มุมมองเค้าร่างที่แสดงชื่อเรื่องและข้อความที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยของแต่ละสไลด์ในตัวนำทางสไลด์จะเป็นประโยชน์มากที่สุดในการป้อนเนื้อหาเพื่อสร้างงานนำเสนออย่างรวดเร็ว เพราะคุณสามารถพิมพ์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยลงบนตัวนำทางสไลด์ได้โดยตรง คุณสามารถแก้ไขงานนำเสนอของคุณในตัวนำทางสไลด์ได้เช่นกัน ลากสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจากสไลด์หนึ่งสไลด์ไปที่สไลด์อื่น หรือลากไปที่ระดับสูงขึ้นหรือต่ำลงบนสไลด์เดียวกัน

 1. คลิก มุมมอง ปุ่มมุมมอง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก เค้าร่าง

 2. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร: เลือก Keynote > การตั้งค่า (จากเมนู Keynote ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) ให้คลิกทั่วไป คลิกเมนูป๊อปอัพแบบอักษรมุมมองเค้าโครง จากนั้นเลือกขนาดแบบอักษร

  • การพิมพ์มุมมองเค้าร่าง: เลือก ไฟล์ > พิมพ์ (จากเมนูพิมพ์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) ในหน้าต่างโต้ตอบ ให้เลือก เค้าร่าง