การใช้ iCloud กับ Keynote
iCloud จะจัดเก็บงานนำเสนอของคุณและทำให้อัปเดตตรงกั ...

การแชร์และแก้ไขงานนำเสนอกับผู้อื่น
หากคุณบันทึกงานนำเสนอใน iCloud คุณจะสามารถทำงานร่ว ...

การส่งสำเนางานนำเสนอ
คุณสามารถส่งสำเนาของงานนำเสนอซึ่งผู้รับสามารถเปิดแ ...

พิมพ์งานนำเสนอ
คุณสามารถได้โดยใช้เครื่องพิมพ์ใด ๆ ที่คุณตั้งค่าไว ...

การใช้ iTunes เพื่อถ่ายโอนไฟล์
คุณสามารถใช้ iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อถ่ายโอ ...

แชร์ไฟล์ผ่านเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล
การใช้เซิร์ฟเวอร์ WebDAV เพื่อจัดเก็บงานนำเสนอ หาก ...