การส่งสำเนางานนำเสนอ

คุณสามารถส่งสำเนาของงานนำเสนอซึ่งผู้รับสามารถเปิดและแก้ไขอย่างไรก็ได้ตามที่ต้องการในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของตนเอง การเปลี่ยนแปลงของพวกเขาจะไม่ส่งผลต่องานนำเสนอดั้งเดิมหรือสำเนาฉบับอื่นใดของงานนำเสนอนั้น

หากผู้รับงานนำเสนอใช้ซอฟต์แวร์ต่างจากคุณ คุณสามารถเลือกรูปแบบอื่นสำหรับสำเนาที่คุณกำลังส่งได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งสำเนาเป็น PDF เป็นงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint (.pptx และ .ppt) และอื่นๆ

คุณสามารถส่งงานนำเสนอของคุณได้หลายวิธี รวมถึงแอพเมล แอพเมสเสจ หรือในทวีตหรือโพสต์ในไซต์สื่อสังคม

การส่งสำเนา

หากคุณต้องการจำกัดการเข้าถึงสำเนางานของคุณ คุณสามารถเพิ่มรหัสผ่านได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นแก้ไข คุณสามารถล็อกได้

  1. คลิก ปุ่มเมนูแชร์ ในแถบเครื่องมือ (หรือ ปุ่มเมนูแชร์ หากงานนำเสนอแบ่งปันกับผู้อื่นอยู่ใน iCloud) เลือก ส่งสำเนา จากนั้นเลือกวิธีการส่ง

  2. เลือกรูปแบบงานนำเสนอ จากนั้นระบุการตั้งค่าสำหรับรูปแบบนั้น

    ตัวเลือกของคุณจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณเลือกสำหรับส่ง ไฟล์บางประเภทมีตัวเลือกคุณภาพของรูปภาพ ตัวเลือกรูปแบบ หรือรหัสผ่านให้เลือก

  3. คลิก ถัดไป

  4. ให้ข้อมูลใด ๆ ที่ร้องขอ (ที่อยู่อีเมลหากคุณกำลังส่งอีเมล เป็นต้น)

    หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีสำหรับวิธีที่คุณเลือก คุณจะถูกขอให้ลงชื่อเข้าใช้ก่อนดำเนินการต่อ สำหรับ AirDrop ผู้รับต้องยอมรับงานนำเสนอของคุณก่อนที่จะส่งงานนำเสนอไปให้