การใช้ iTunes เพื่อถ่ายโอนไฟล์

คุณสามารถใช้ iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อถ่ายโอนงานนำเสนอระหว่าง iPad, iPhone หรือ iPod touch และคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยตรง สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการถ่ายโอนงานนำเสนอเมื่อคุณไม่ได้ใช้ iCloud

การถ่ายโอนงานนำเสนอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS ของคุณกับคอมพิวเตอร์ของคุณและเปิด iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  สักครู่หนึ่ง อุปกรณ์ iOS ของคุณจะปรากฏที่ด้านขวาของหน้าต่าง iTunes

 2. ใน iTunes ให้เลือกอุปกรณ์ iOS ของคุณ จากนั้นคลิก แอป ในแถบเครื่องมือ

 3. เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง จากนั้นเลือก Keynote (ใต้การแชร์ไฟล์)

  หากคุณไม่เห็นส่วนการแชร์ไฟล์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้กำลังเลื่อนรายการแอป

 4. คลิกปุ่มเพิ่มที่ด้านล่างของรายการเอกสาร Keynote

 5. ระบุตำแหน่งและเลือกงานนำเสนอ จากนั้นคลิก เพิ่ม

  งานนำเสนอจะปรากฏในรายการเอกสาร Keynote ใน iTunes

 6. เลือกงานนำเสนอใน iTunes จากนั้นคลิกเชื่อมข้อมูล

 7. เปิด Keynote บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

 8. ในตัวจัดการงานนำเสนอ ให้แตะ ปุ่มเพิ่ม จากนั้นแตะ คัดลอกจาก iTunes

 9. แตะงานนำเสนอ

  เมื่อการถ่ายโอนสมบูรณ์ งานนำเสนอนั้นจะปรากฏขึ้นมาในตัวจัดการงานนำเสนอ

คุณสามารถเปิดงานนำเสนอที่บันทึกโดยใช้ Microsoft Office และแก้ไขงานนำเสนอเหล่านั้นใน Keynote ได้ หากคุณไม่สามารถเปิดงานนำเสนอ PowerPoint ที่เข้ารหัสได้ ให้ลองเปลี่ยนประเภทการเข้ารหัส หรือตัวเลือกการเข้ารหัสที่ใช้ จากนั้นบันทึกใหม่อีกครั้งก่อนที่จะเปิดงานนำเสนอใน Keynote

การถ่ายโอนงานนำเสนอไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เปิด Keynote บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากงานนำเสนอเปิดอยู่: แตะ ปุ่มเมนูแชร์ (บน iPad หรือแตะ ปุ่มเมนูแชร์ หากงานนำเสนอแชร์อยู่บน iCloud) จากนั้นแตะ ส่งสำเนา

  • หากงานนำเสนอปิดอยู่: แตะ ปุ่มเมนูแชร์ ใน ตัวจัดการงานนำเสนอ แตะ ส่งสำเนา จากนั้นแตะงานนำเสนอที่คุณต้องการถ่ายโอน

 2. แตะรูปแบบงานนำเสนอที่คุณต้องการที่จะส่งออก: Keynote, PDF หรือ PowerPoint

 3. แตะ iTunes

 4. เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS ของคุณกับคอมพิวเตอร์ของคุณ (หรือใช้การเชื่อมข้อมูล WiFi ของ iTunes) แล้วเปิด iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  สักครู่หนึ่ง อุปกรณ์ iOS ของคุณจะปรากฏในแถบด้านขวาของแถบเครื่องมือ iTunes

 5. ใน iTunes บน Mac ของคุณ ให้เลือกอุปกรณ์ iOS ของคุณ จากนั้นคลิก แอป

 6. เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง จากนั้นเลือก Keynote (ใต้การแชร์ไฟล์)

  หากคุณไม่เห็นส่วนการแชร์ไฟล์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้กำลังเลื่อนรายการแอป

 7. เลือกงานนำเสนอ คลิก บันทึกไปยัง เลือกตำแหน่ง จากนั้นคลิก บันทึกไปยัง