พิมพ์งานนำเสนอ

คุณสามารถพิมพ์งานนำเสนอได้โดยใช้เครื่องพิมพ์ใด ๆ ที่คุณตั้งค่าไว้บน Mac ของคุณ ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ให้เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบจากนั้นคลิกเครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน

พิมพ์งานนำเสนอ

  1. ในแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ ให้เลือก ไฟล์ > พิมพ์

  2. ระบุตัวเลือกการพิมพ์ คุณอาจต้องคลิก แสดงรายละเอียด เพื่อดูทั้งหมด

  3. คลิก พิมพ์