การใช้เซิร์ฟเวอร์ WebDAV เพื่อจัดเก็บงานนำเสนอ

หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ WebDAV คุณจะสามารถคัดลอกงานนำเสนอ Keynote ของคุณไปที่เซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรง จากนั้นถ่ายโอนงานนำเสนอไปยังอุปกรณ์ iOS

การเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ WebDAV จาก Mac

 1. คลิกเดสก์ท็อปเพื่อสลับไปยัง Finder

 2. เลือก ไปที่ > เชื่อมต่อกับยังเซิร์ฟเวอร์ (จากเมนูไปที่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

 3. ป้อนที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ในช่อง ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ จากนั้นคลิก เชื่อมต่อ

ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ควรอยู่ในแบบฟอร์มที่คล้ายกันนี้:

http://servername.com/path/

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน WebDAV ได้ในวิธีใช้ Mac คลิกเดสก์ท็อปเพื่อสลับไปยัง Finder จากนั้นเลือก วิธีใช้ > วิธีใช้ Mac (จากเมนูวิธีใช้ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) จากนั้นค้นหา “WebDAV”

การคัดลอกไฟล์ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ WebDAV และอุปกรณ์ iOS

 1. ในตัวจัดการงานนำเสนอ (โดยไม่ได้เปิดงานนำเสนอไว้) ให้แตะ ปุ่มเพิ่ม ในแถบเครื่องมือ

 2. แตะ คัดลอกจาก WebDAV จากนั้นป้อนที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ (ที่อยู่เว็บหรือ URL)

 3. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

 4. แตะ ลงชื่อเข้าใช้

  หลังจากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ WebDAV ของคุณแล้ว คุณจะสามารถคัดลอกไฟล์ไปที่หรือจากเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง คุณจะยังคงอยู่ในระบบเซิร์ฟเวอร์จนกว่าคุณจะแตะ ลงชื่อออก

 5. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • คัดลอกงานนำเสนอจากเซิร์ฟเวอร์: แตะ ปุ่มเพิ่ม ในแถบเครื่องมือตัวจัดการงานนำเสนอ จากนั้นแตะ คัดลอกจาก WebDAV ค้นหาไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นแตะไฟล์นั้น เมื่อการถ่ายโอนสมบูรณ์ งานนำเสนอนั้นจะปรากฏขึ้นมาในตัวจัดการงานนำเสนอ

  • คัดลอกงานนำเสนอไปที่เซิร์ฟเวอร์: แตะ ปุ่มเมนูแชร์ ในตัวจัดการงานนำเสนอ แตะ ส่งสำเนา จากนั้นแตะงานนำเสนอที่คุณต้องการแชร์ แตะรูปแบบสำหรับงานนำเสนอ จากนั้นแตะ WebDAV แตะที่ที่คุณต้องการส่งงานนำเสนอ จากนั้นแตะ คัดลอก