การเล่นงานนำเสนอของคุณ
การเล่นงานนำเสนอ เลือกสไลด์ที่คุณต้องการจะเริ่มเล ...

การเปลี่ยนเป็นงานนำเสนอแบบลิงก์เท่านั้นหรือแบบเล่นด้วยตัวเอง
ตามค่าเริ่มต้น งานนำเสนอของคุณจะถูกตั้งค่าเป็นเลื่ ...

การบันทึกคำบรรยายแบบเล่นด้วยตัวเอง
คำบรรยายเสียงพากย์ทับคือการบันทึกที่เชื่อมข้อมูลขอ ...

การตั้งค่าตัวเลือกการเล่นงานนำเสนอ
คุณสามารถตั้งค่าให้เล่นงานนำเสนอเมื่อเปิด เล่นวนอย ...

การนำเสนอบนจอแสดงผลแยก
หากคุณต้องการแสดงงานนำเสนอของคุณบนหน้าจอแบบแยก คุณ ...

ใช้โน้ตของผู้นำเสนอ
การเพิ่มโน้ตของผู้นำเสนอไปยังสไลด์ของคุณ คุณสามารถ ...

การบรรยายงานนำเสนอของคุณ
เมื่อคุณเล่นงานนำเสนอในโหมดบรรยายสไลด์โชว์ คุณสามา ...

การใช้ Keynote Remote
คุณสามารถใช้คุณสมบัติรีโมตใน Keynote บนอุปกรณ์ iOS ...

การไฮไลท์บนสไลด์ในขณะที่คุณนำเสนอ
หากคุณกำลังใช้ Keynote Remote เพื่อควบคุมงานนำเสนอ ...