การตั้งค่าตัวเลือกการเล่นงานนำเสนอ

คุณสามารถตั้งค่าให้เล่นงานนำเสนอเมื่อเปิด เล่นวนอย่างต่อเนื่อง และเริ่มการทำงานใหม่หากงานนำเสนอไม่ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง

เริ่มการทำงานของงานนำเสนอที่ไม่ได้ใช้งานใหม่โดยอัตโนมัติจะเป็นประโยชน์เป็นพิเศษในสถานการณ์ที่เป็นตู้คิคอสค์ หากงานนำเสนอเล่นอยู่และไม่ได้โต้ตอบกับหน้าจอหลังจากระยะเวลาหนึ่ง คุณสามารถให้งานนำเสนอกลับไปที่สไลด์แรกได้

การตั้งค่าตัวเลือกการเล่น

 1. เปิดงานนำเสนอ

 2. คลิกที่แถบเอกสารที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบเอกสาร ให้คลิก ปุ่มเอกสาร ใน แถบเครื่องมือ

 3. เลือกตัวเลือกการเล่นใดๆ:

  • เล่นโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด: งานนำเสนอจะเริ่มเล่นทันทีเมื่อคุณเปิด

  • เล่นวนสไลด์โชว์: งานนำเสนอจะเล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะหยุด

  • เริ่มการทำงานการแสดงใหม่หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา: ใช้ลูกศรเพื่อตั้งค่าความยาวของเวลาที่ไม่ได้ใช้งานก่อนที่งานนำเสนอจะเริ่มการทำงานใหม่

การเริ่มการทำงานของงานนำเสนอที่ไม่ได้ใช้งานใหม่

หากงานนำเสนอเล่นอยู่และไม่ได้โต้ตอบกับหน้าจอหลังจากระยะเวลาหนึ่ง คุณสามารถให้งานนำเสนอกลับไปที่สไลด์แรกได้

 1. เปิดงานนำเสนอ

 2. คลิกที่แถบเอกสารที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบเอกสาร ให้คลิก ปุ่มเอกสาร ใน แถบเครื่องมือ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเริ่มการทำงานการแสดงใหม่หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา จากนั้นใช้ลูกศรเพื่อตั้งค่าความยาวของเวลาที่ไม่ได้ใช้ก่อนที่งานนำเสนอจะเริ่มการทำงานใหม่