การนำเสนอบนจอแสดงผลแยก

หากคุณต้องการแสดงงานนำเสนอของคุณบนหน้าจอแบบแยก คุณสามารถเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์ หรือ Apple TV ด้วยกับคอมพิวเตอร์ของคุณ AirPlay ได้ งานนำเสนอจะเล่นบนจอแสดงผลที่เชื่อมต่อไว้ และคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอ คุณสามารถตั้งค่าจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอให้แสดงรูปแบบใดๆ ของสไลด์ โน้ตของผู้นำเสนอ นาฬิกา และตัวจับเวลา

หากคุณกำลังใช้ Apple TV และกำลังสะท้อนงานนำเสนอของคุณ คุณจะไม่เห็นหน้าจอสำหรับผู้นำเสนอบน Mac ของคุณ

การนำเสนอบนจอแสดงผลแยก

 1. เชื่อมต่อจอแสดงผลภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย Airplay หรืออะแดปเตอร์วิดีโอ

 2. คลิก ปุ่ม เล่น ในแถบเครื่องมือบนเครื่อง Mac ของคุณ

  งานนำเสนอของคุณจะเริ่มเล่น และ Keynote บน Mac ของคุณจะสลับไปยังจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอ งานนำเสนอจะเล่นบนจอแสดงผลอื่น

  แถบสีแดงจะปรากฏตามด้านบนสุดของจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอในขณะที่กำลังเล่นฉากหรือการเปลี่ยน (ในเค้าโครงคู่กัน เมื่อสไลด์ถัดไปไม่ปรากฏในทันที ลักษณะเปลี่ยนผ่านหรือฉากของสไลด์จะยังคงเล่นในสไลด์ปัจจุบัน สไลด์ถัดไปจะปรากฏต่อเมื่องานนำเสนอพร้อมที่จะเลื่อนไป)

 3. กดปุ่มลูกศรขวาหรือ Space bar เพื่อเลื่อนต่อไปที่ฉากหรือสไลด์ถัดไป

 4. ในการปรับแต่งจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอด้วยตัวเองด้วยรายการอื่นและเค้าโครงอื่น ให้คลิก ปุ่มเค้าโครง

 5. กดปุ่ม Esc เพื่อออกจากงานนำเสนอ

ในการสลับจอแสดงผลงานนำเสนอ (ที่งานนำเสนอเล่น) อย่างรวดเร็ว และจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอ ให้กด X บนแป้นพิมพ์

การแสดงด้วยจอแสดงผลสามจอหรือมากกว่านั้น

หากคุณมีจอแสดงผลภายนอกสองจอหรือมากกว่านั้นเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณ คุณสามารถระบุจอแสดงผลที่จะเล่นงานนำเสนอของคุณได้ จอแสดงผลอื่นจะกลายเป็นจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอ และคุณสามารถปรับแต่งเค้าโครงด้วยตัวเองได้

 1. เชื่อมต่อจอแสดงผลภายนอกสองจอหรือมากกว่านั้นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. คลิก ปุ่ม เล่น ในแถบเครื่องมือบนเครื่อง Mac ของคุณ

  งานนำเสนอของคุณจะเริ่มเล่นบนหนึ่งในจอแสดงผลภายนอก จอแสดงผลภายนอกอื่นและ Mac ของคุณจะเปลี่ยนเป็นจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอ

 3. ในการเปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏบนจอแสดงผล ให้คลิก ปุ่มเค้าโครง ในจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอจอใดก็ได้ คลิกกำหนดค่าที่ด้านล่างของแต่ละจอ จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดก็ได้ต่อไปนี้:

  • แสดงงานนำเสนอบนจอแสดงผล: คลิกแสดงสไลด์โชว์

  • หยุดเล่นงานนำเสนอบนจอแสดงผล: คลิกแสดงจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอ

  • เปลี่ยนรายการบนจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอ: ในรายการที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกชุดผสมของตัวเลือกใดก็ได้เพื่อตั้งค่าสิ่งที่ปรากฏบนจอแสดงผล

   ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ผู้ชมของคุณดูสไลด์โชว์บนจอแสดงผลหนึ่ง คุณสามารถดูโน้ตของผู้นำเสนอบนจอแสดงผลหลักและสไลด์ปัจจุบันและสไลด์ถัดไปบนจอแสดงผลที่สามได้

  • แก้ไขเค้าโครงของรายการบนจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอ: คลิกปรับแต่งจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอด้วยตัวเอง จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลง

 4. คลิก เสร็จ

เมื่อคุณคลิก ปุ่มเค้าโครง รูปย่อของจอแสดงผลที่เชื่อมต่ออยู่ไม่เกินหกจอจะแสดงขึ้น จอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอหลักมีดาวถัดจากชื่อและป้ายชื่อ จอแสดงผลหลัก และยังมีแถบเครื่องมือจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอและตัวนำทางสไลด์ที่ให้คุณข้ามไปที่สไลด์อื่นได้

การปรับแต่งจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอด้วยตัวเอง

คุณสามารถเลือกว่ารายการใดจะปรากฏในจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอ และคุณสามารถแก้ไขเค้าโครงได้

 • คลิก ปุ่มเค้าโครง ที่มุมขวาบนของจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอ

  หากรายการตัวเลือกปรากฏขึ้น: ในการแสดงหรือซ่อนรายการบนหน้าจอ ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือก จากนั้นคลิก ปุ่มเค้าโครง เพื่อดำเนินการเล่นงานนำเสนอต่อ ในการแก้ไขเค้าโครงของรายการบนจอแสดงผล ให้คลิกปรับแต่งจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอด้วยตัวเอง จากนั้นดำเนินการงานใดก็ได้ที่อธิบายไว้ถัดไป

  รายการตัวเลือกจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอ

  หากหน้าต่างโต้ตอบจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอปรากฏขึ้น: ปฏิบัติตามวิธีใดก็ได้ต่อไปนี้ จากนั้นคลิกตกลง (หรือกด Esc) เพื่อดำเนินการเล่นงานนำเสนอต่อ:

  • แสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด: เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการในหน้าต่างโต้ตอบ

  • ย้ายรายการในจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอ: ลากรายการ

   เมื่อคุณลากสไลด์ ป้ายของสไลด์จะย้ายไปด้วยเสมอ ในการวางตำแหน่งป้ายโดยเป็นอิสระจากสไลด์ ให้ลากเฉพาะป้าย ในการลากรายการหลายรายการพร้อมกัน ให้กด Command ค้างไว้แล้วคลิก หรือกด Shift ค้างไว้แล้วคลิกเพื่อเลือกรายการเหล่านั้น จากนั้นให้ลาก

  • ปรับขนาดรายการในจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอ: ลากขอบจับใด ๆ เพื่อเลือก

   นาฬิกา ตัวจับเวลา และป้ายจะปรับขนาดโดยรักษาอัตราส่วนจากจุดศูนย์กลางเสมอ

   ในการปรับขนาดและรักษาอัตราส่วนของสไลด์ หน้าต่างโน้ตของผู้นำเสนอ หรือตัวบ่งชี้พร้อมที่จะเลื่อนไป ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก ในการปรับขนาดรายการเหล่านี้จากจุดศูนย์กลาง ให้กด Option ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก ในการปรับขนาดรายการเหล่านี้โดยรักษาอัตราส่วนจากจุดศูนย์กลาง ให้กด Shift และ Option ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

  • วางตำแหน่งรายการในจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอโดยอัตโนมัติ: คลิกใช้เค้าโครงอัตโนมัติในหน้าต่างโต้ตอบ

  หน้าต่างโต้ตอบปรับแต่งจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอด้วยตัวเอง

หากคุณย้ายหรือปรับขนาดรายการ จากนั้นคลิก ปุ่มเค้าโครง หน้าต่างโต้ตอบปรับแต่งจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอด้วยตัวเองจะปรากฏขึ้นแทนรายการตัวเลือก

คุณยังสามารถแสดงหน้าต่างโต้ตอบปรับแต่งจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอด้วยตัวเองได้โดยการเลือก เล่น > ปรับแต่งจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอด้วยตัวเอง (จากเมนูเล่นที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)