การบรรยายงานนำเสนอของคุณ

เมื่อคุณเล่นงานนำเสนอในโหมดบรรยายสไลด์โชว์ คุณสามารถดูสไลด์ปัจจุบัน โน้ตของผู้นำเสนอของคุณ และนาฬิกาบนจอแสดงผล Mac ของคุณ มุมมองนี้ทำให้การบรรยายงานนำเสนอเป็นเรื่องง่าย

คุณสามารถเพิ่มรายการ เช่น ตัวจับเวลาและสไลด์ถัดไป และคุณสามารถแก้ไขเค้าโครงได้

การบรรยายด้วยจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอ

 1. เปิดงานนำเสนอ จากนั้นเลือก เล่น > บรรยายสไลด์โชว์ (จากเมนูเล่นที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

  จอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอจะปรากฏ

 2. ในการเลื่อนไปตามงานนำเสนอ ให้ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

  • การไปที่สไลด์หรือฉากถัดไป: กดปุ่มลูกศรขวา

  • การกลับไปที่สไลด์หรือรีเซ็ตฉากบนสไลด์: กดปุ่มลูกศรซ้าย

  • การข้ามไปที่สไลด์อื่น ๆ: กดหมายเลขใดๆ เพื่อทำให้ตัวนำทางสไลด์ปรากฏ ป้อนหมายเลขสไลด์ จากนั้นกด Return

 3. ในการหยุดการบรรยาย ให้กด Esc

คุณสามารถคลิก ปุ่มเค้าโครง เพื่อปรับแต่งจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอด้วยตัวเองด้วยรายการอื่นและเค้าโครงอื่น