การบันทึกคำบรรยายแบบเล่นด้วยตัวเอง

คำบรรยายเสียงพากย์ทับคือการบันทึกที่เชื่อมข้อมูลของการพูดของคุณเองเกี่ยวกับแต่ละสไลด์ ในการบันทึกคำบรรยายเสียงพากย์ทับ คุณจะเลื่อนผ่านงานนำเสนอด้วยความเร็วตามธรรมชาติในขณะที่คุณพูด ในขณะที่คุณเลื่อนผ่านแต่ละสไลด์หรือฉาก เสียงของคุณและการกำหนดเวลาของคุณจะถูกบันทึกไว้และจะถูกเก็บไว้เมื่อเล่นสไลด์โชว์ให้ผู้ชมรับชม

โหมดการบันทึกสไลด์

การบันทึกคำบรรยายเสียงพากย์ทับ

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการให้เริ่มการบันทึก

 2. คลิกที่แถบเสียงที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบเสียง ให้คลิก ปุ่มเอกสาร ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกบันทึก

  โหมดการบันทึกจะแสดงให้คุณเห็นเวลาปัจจุบัน สไลด์ปัจจุบัน และสไลด์ถัดไป ในการเปลี่ยนเค้าโครงและดูโน้ตของผู้นำเสนอ ตัวจับเวลา และอื่น ๆ ให้คลิก ปุ่มเค้าโครง จากนั้นเลือกคุณสมบัติ

 4. ในการเริ่มบันทึกงานนำเสนอของคุณ ให้คลิก ปุ่มบันทึก ที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง

  ตัวจับเวลาจะนับถอยหลังจาก 3 ก่อนจะเริ่มบันทึก

 5. พูดอย่างชัดเจนใส่ไมโครโฟนเพื่อบันทึกคำบรรยายของคุณ

 6. ในการเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไป ให้คลิกสไลด์นั้นหรือกดปุ่มลูกศรขวา

  คุณสามารถหยุดพักการบันทึกเมื่อใดก็ได้โดยคลิกปุ่มหยุดพัก คลิก ปุ่มบันทึก เพื่อดำเนินการบันทึกต่อ

 7. เมื่อคุณบันทึกเสร็จ ให้คลิก ปุ่มบันทึก เพื่อหยุดบันทึก

 8. กดปุ่ม Escape (Esc) เพื่อบันทึกการบันทึกแล้วออกจากงานนำเสนอ

หากคุณเพิ่มสไลด์ใหม่หลังจากบันทึกคำบรรยายเสียงพากย์ทับแล้ว ตัวเตือนจะแสดงคำเตือนว่าการบันทึกอาจไม่เชื่อมกับงานนำเสนอ ในการลบคำบรรยายเสียงพากย์ทับ ให้คลิก ล้าง ในบานหน้าต่างเสียงของแถบข้างเอกสาร