การเปลี่ยนเป็นงานนำเสนอแบบลิงก์เท่านั้นหรือแบบเล่นด้วยตัวเอง

ตามค่าเริ่มต้น งานนำเสนอของคุณจะถูกตั้งค่าเป็นเลื่อนต่อไปเมื่อคุณคลิกสไลด์ คุณสามารถตั้งค่างานนำเสนอให้เลื่อนต่อไปเมื่อคุณคลิกลิงก์ หรือให้เลื่อนต่อไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการโต้ตอบจากผู้ใช้

คุณยังสามารถตั้งค่างานนำเสนอของคุณให้เริ่มเล่นโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไฟล์ Keynote ได้

เปลี่ยนลักษณะการเล่นงานนำเสนอ

  1. คลิกที่แถบเอกสารที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

    หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบเอกสาร ให้คลิก ปุ่มเอกสาร ใน แถบเครื่องมือ

  2. คลิกเมนูป๊อปอัพประเภทงานนำเสนอ จากนั้นเลือกตัวเลือก:

    • ปกติ: เลื่อนต่อไปเมื่อคุณคลิกหรือแตะสไลด์

    • ลิงก์เท่านั้น: เปลี่ยนสไลด์ต่อเมื่อผู้นำเสนอ (หรือผู้ชม) คลิกหรือแตะที่ลิงก์

    • เล่นด้วยตัวเอง: เลื่อนต่อไปโดยอัตโนมัติ เหมือนกับภาพยนตร์ โดยจะเป็นต้องมีการโต้ตอบ งานนำเสนอที่เล่นเองนั้นเป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งเป็นตู้นำเสนอสินค้า