การเล่นงานนำเสนอของคุณ

การเล่นงานนำเสนอ

  1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการจะเริ่มเล่น จากนั้นแตะ เล่น ในแถบเครื่องมือ

  2. ในการเลื่อนไปตามงานนำเสนอ ให้ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

    • การไปที่สไลด์หรือฉากถัดไป: กดปุ่มลูกศรขวา

    • การกลับไปที่สไลด์หรือรีเซ็ตฉากบนสไลด์: กดปุ่มลูกศรซ้าย

    • การข้ามไปที่สไลด์อื่น ๆ: ป้อนหมายเลขใด ๆ เพื่อทำให้ตัวนำทางสไลด์ปรากฏ ป้อนหมายเลขสไลด์ จากนั้นกด Return คลิกที่ใดก็ได้บนด้านข้างหรือคลิกปุ่มปิดตรงมุมซ้ายบน

  3. ในการสิ้นสุดงานนำเสนอ ให้กดปุ่ม Esc เมื่อใดก็ได้