การใช้ Keynote Remote

คุณสามารถใช้คุณสมบัติรีโมตใน Keynote บนอุปกรณ์ iOS เพื่อควบคุมงานนำเสนอที่กำลังเล่นบน Mac ได้ ในการนำทำเช่นนี้ อุปกรณ์ iOS และเครื่อง Mac ต้องติดตั้ง Keynote ไว้และเปิด Wi-Fi

Keynote Remote ใช้การเชื่อมต่อแบบหลายช่อง ซึ่งทำให้อุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Mac รุ่นใหม่ที่ติดตั้ง Keynote เวอร์ชั่นล่าสุดไว้สามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เมื่อใดก็ตามที่อยู่ในระยะใกล้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันก็ตาม หากคุณมีอุปสรรคในการใช้ Keynote Remote กับอุปกรณ์รุ่นเก่าหรือคอมพิวเตอร์ Mac ผ่าน Wi-Fi ให้ลองเพิ่มเครื่องเหล่านั้นลงในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน ดูที่ บทความสนับสนุน Apple นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เป็นการควบคุมระยะไกลสำหรับงานนำเสนอบน Mac

 1. เปิด Keynote บน iPad, iPhone หรือ iPod touch ที่คุณต้องการใช้เป็นการควบคุมระยะไกล

 2. ในตัวจัดการงานนำเสนอ ให้แตะ ปุ่มรีโมต จากนั้นแตะ ดำเนินการต่อ

  ตอนนี้อุปกรณ์จะแสดงหน้าจอ การตั้งค่ารีโมต

 3. เปิด Keynoye บน Mac ของคุณ จากนั้นเลือก Keynote > การตั้งค่า (จากเมนู Keynote ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

 4. คลิก รีโมต ในหน้าต่างการตั้งค่า จากนั้นเลือก เปิดใช้งาน

 5. คลิก ลิงก์ ถัดจากอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้เป็นการควบคุมระยะไกล

  รหัสสี่หลักจะปรากฏบน Mac และอุปกรณ์

 6. ให้ตรวจสอบว่ารหัสสี่หลักตรงกัน คลิก ยืนยัน จากนั้นปิดการตั้งค่า Keynote

หลังจากเชื่อมอุปกรณ์แล้ว คุณสามารถควบคุมงานนำเสนอจากอุปกรณ์การควบคุมระยะไกล

การควบคุมงานนำเสนอจากอุปกรณ์

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณบนอุปกรณ์ Mac ของคุณ

 2. เปิด Keynote บน iPad, iPhone หรือ iPod touch ที่คุณต้องการใช้เป็นการควบคุมระยะไกล

 3. ในตัวจัดการงานนำเสนอ ให้แตะ ปุ่มรีโมต

 4. แตะ เล่น

 5. ในการควบคุมการเล่นงานนำเสนอ ให้ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

  • การเลื่อนไปที่สไลด์ถัดไป: แตะสไลด์ หรือกวาดนิ้วไปทางซ้ายผ่านสไลด์บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

  • การย้อนกลับไปที่สไลด์ก่อนหน้า: กวาดนิ้วไปทางขวาผ่านสไลด์บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

  • การข้ามไปที่สไลด์เฉพาะ: แตะหมายเลขสไลด์ในมุมซ้ายบน จากนั้นแตะสไลด์ที่คุณต้องการแสดง

  • การหยุดการเล่นงานนำเสนอ: แตะ ปุ่มหยุดการเล่น

 6. ในการเปลี่ยนสิ่งที่คุณเห็นบนอุปกรณ์การควบคุมระยะไกลของคุณขณะกำลังเสนออยู่ ให้ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • ดูสไลด์ปัจจุบัน, สไลด์ถัดไป หรือโน้ตของผู้นำเสนอ: แตะ ปุ่มเค้าโครง จากนั้นเลือกเค้าโครง

  • สลับระหว่างตัวจับเวลาหรือจอแสดงผลเวลาปัจจุบัน แตะเวลาหรือตัวจับเวลาที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ

การเปลี่ยนอุปกรณ์นำเสนองานที่เชื่อมกับอุปกรณ์การควบคุมระยะไกล

 1. เปิด Keynote บน iPad, iPhone หรือ iPod touch ที่คุณใช้เป็นการควบคุมระยะไกล

 2. ในตัวจัดการงานนำเสนอ ให้แตะ ปุ่มรีโมต

 3. แตะ อุปกรณ์ จากนั้นปฏิบัติตามตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • เพิ่มอุปกรณ์นำเสนองานอื่น แตะ เพิ่มอุปกรณ์ และปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอ

  • สลับไปยังอุปกรณ์นำเสนองานอื่น แตะชื่ออุปกรณ์อื่น จากนั้นแตะ เสร็จ

  • การเอาอุปกรณ์นำเสนองานออก: กวาดนิ้วไปทางขวาผ่านชื่อของอุปกรณ์ จากนั้นแตะ ลบ

การเลิกเชื่อมอุปกรณ์การควบคุมระยะไกลจาก Mac ของคุณ

 1. เปิด Keynote บนอุปกรณ์ Mac ของคุณ

 2. เลือก Keynote > การตั้งค่า (จากเมนู Keynote ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

 3. คลิก รีโมต ในหน้าต่างการตั้งค่า จากนั้นเลือก เปิดใช้งาน

 4. คลิก เลิกเชื่อม ถัดจากอุปกณ์

ถ้าคุณไม่ต้องการใช้การควบคุมใด ๆ แต่คุณไม่ต้องการเลิกเชื่อมอุปกรณ์ที่คุณได้เชื่อมแล้ว คุณสามารถยกเลิกการเปิดใช้งานได้ เปิดใช้งานอีกครั้ง เมื่อคุณต้องการใช้อุปกรณ์อีกครั้ง

หมายเหตุ: แอป Keynote Remote เก่าที่เคยมีใน App Store จะไม่ถูกรองรับอีกต่อไป