การไฮไลท์บนสไลด์ในขณะที่คุณนำเสนอ

หากคุณกำลังใช้ Keynote Remote เพื่อควบคุมงานนำเสนอจาก iPad, iPhone หรือ iPod touch คุณสามารถวาดบนอุปกรณ์ของคุณและให้สิ่งที่คุณวาดปรากฎบน Mac ที่กำลังเล่นงานนำเสนอของคุณอยู่ได้ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเน้นจุดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยบนสไลด์ของคุณ คุณสามารถวงกลมจุดนั้นให้แก่ผู้ชมของคุณได้

คุณสามารถเลือกวาดด้วยสีต่าง ๆ เจ็ดสีหรือใช้ตัวชี้เลเซอร์

โหมดแสดงให้เห็นภาพบนสไลด์

การไฮไลท์บนสไลด์จากอุปกรณ์ระยะไกล

 1. ตั้งค่างานนำเสนอของคุณด้วย Keynote Remote เพื่อนำเสนอสไลด์โชว์ของคุณ

 2. แตะ ปุ่มรีโมต บนอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้เป็นตัวควบคุมระยะไกล

 3. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • วาดด้วยสี: แตะปากกาและวาดบนสไลด์

  • การใช้ตัวชี้เลเซอร์: แตะตัวชี้เลเซอร์และย้ายนิ้วของคุณไปรอบ ๆ สไลด์ ตัวชี้เลเซอร์จะเคลื่อนที่ตามการเคลื่อนไหวของคุณ

  • ลบไฮไลท์ล่าสุด: แตะ ปุ่มลูกศรวงกลม แตะต่อไปเพื่อเลิกทำการวาดบนสไลด์ทั้งหมดของคุณ

  • การกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้าหรือไปยังสไลด์ถัดไป: แตะลูกศรซ้ายหรือขวาบนสไลด์

  • ซ่อนเครื่องมือวาด: แตะ เสร็จ

ดูเพิ่มเติม