การเพิ่มโน้ตของผู้นำเสนอไปยังสไลด์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มโน้ตไปยังสไลด์ใดก็ได้เพื่อช่วยคุณนำเสนอ คุณสามารถอ้างถึงโน้ตของผู้นำเสนอในระหว่างงานนำเสนอของคุณหากคุณกำลังแสดงงานนำเสนอของคุณในระหว่างที่เชื่อมต่ออยู่กับจอแสดงผลภายนอก ในกรณีนี้ คุณต้องตั้งค่าเค้าโครงการแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอเพื่อแสดงโน้ตของผู้นำเสนออีกด้วย

การเพิ่มและแก้ไขโน้ตสำหรับสไลด์

  1. คลิก มุมมอง ปุ่มมุมมอง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก แสดงโน้ตของผู้นำเสนอ

  2. ป้อนโน้ตในบริเวณสีขาวใต้สไลด์

    ในการปรับใช้การจัดรูปแบบข้อความกับโน้ตของผู้นำเสนอ ให้ใช้ตัวควบคุมในแถบข้างรูปแบบ (หากคุณไม่เห็นแถบข้าง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ)

เพื่อซ่อนโน้ตของผู้นำเสนอ คลิก มุมมอง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก ซ่อนโน้ตของผู้นำเสนอ

การดูโน้ตของผู้นำเสนอขณะเล่นงานนำเสนอของคุณ

คุณสามารถดูโน้ตของผู้นำเสนอของคุณบนหน้าจอของคุณขณะที่แสดงงานนำเสนอบนจอแสดงผลที่เชื่อมต่ออยู่ โน้ตจะปรากฏบนหน้าจอของคุณเท่านั้น ดังนั้นจึงมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเห็นได้

  1. คลิก ปุ่ม เล่น ในแถบเครื่องมือบนเครื่อง Mac ของคุณ จากนั้นคลิก ปุ่มเค้าโครง

  2. เลือกโน้ตของผู้นำเสนอ

  3. กด ลูกศรขวา หรือ Space bar เพื่อเลื่อนต่อไปตามงานนำเสนอของคุณ