ปุ่มลัดแป้นพิมพ์
คุณสามารถใช้เพื่อทำงานหลาย ๆ งานใน Keynote ให้สำเร ...

สัญลักษณ์ปุ่มลัดแป้นพิมพ์
คุณสามารถใช้ปุ่มลัดแป้นพิมพ์ซึ่งเป็นการกดปุ่มร่วมก ...