ปุ่มลัดแป้นพิมพ์

คุณสามารถใช้ปุ่มลัดแป้นพิมพ์เพื่อทำงานหลาย ๆ งานใน Keynote ให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ในการใช้ปุ่มลัดแป้นพิมพ์ ให้กดปุ่มทุกปุ่มในปุ่มลัดพร้อม ๆ กัน ปุ่มลัดสำหรับคำสั่งทั่วไปจะแสดงรายการในตารางด้านใต้

ย้ายไปรอบ ๆ ภายในงานนำเสนอ

การกระทำ

ปุ่มลัด

เลื่อนไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

เลื่อนไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

เลื่อนไปข้างหลังหนึ่งอักขระ (ใช้ได้กับข้อความแบบซ้ายไปขวาและแบบขวาไปซ้าย)

Control-B

เลื่อนไปข้างหน้าหนึ่งอักขระ (ใช้ได้กับข้อความแบบซ้ายไปขวาและแบบขวาไปซ้าย)

Control-F

เลื่อนไปที่บรรทัดด้านบน

ลูกศรขึ้น

เลื่อนไปที่บรรทัดด้านใต้

ลูกศรลง

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของคำปัจจุบันหรือก่อนหน้า

Option–ลูกศรซ้าย หรือ Option-Control-B

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของคำปัจจุบันหรือถัดไป

Option–ลูกศรขวา หรือ Option-Control-F

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของพื้นที่ข้อความปัจจุบัน

Command–ลูกศรขึ้น

เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของพื้นที่ข้อความปัจจุบัน

Command–ลูกศรลง

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดปัจจุบัน

Command–ลูกศรซ้าย

เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของบรรทัดปัจจุบัน

Command–ลูกศรขวา

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้าปัจจุบัน

Option–ลูกศรขึ้น

เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของย่อหน้าปัจจุบัน

Option–ลูกศรลง

ค้นหารายการที่เลือกในงานนำเสนอ

Command-E

ข้ามไปยังส่วนที่เลือกในงานนำเสนอ

Command-J

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของสไลด์

Home

เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของสไลด์

End

ทำให้จุดแทรกอยู่กึ่งกลางในหน้าต่างแอป

Control-L

เลื่อนไปที่สไลด์ถัดไป

Page Down

เลื่อนไปที่สไลด์ก่อนหน้าไป

Page Up

ย้ายไปยังสไลด์แรก

Home

ย้ายไปยังสไลด์สุดท้าย

End

เลือกข้อความ

การกระทำ

ปุ่มลัด

เลือกอักขระหนึ่งอักขระหรือมากกว่านั้น

คลิกที่หน้าอักขระตัวแรกแล้วลากผ่านอักขระที่คุณต้องการเลือก

เลือกคำ

คลิกสองครั้งที่คำ

เลือกย่อหน้า

คลิกสามครั้งที่ย่อหน้า

เลือกวัตถุและข้อความทั้งหมด

Command-A

ยกเลิกการเลือกวัตถุและข้อความทั้งหมด

Shift-Command-A

ขยายข้อความส่วนที่เลือก

คลิกในข้อความ จากนั้นกดปุ่ม Shift ค้างไว้ในตำแหน่งอื่นในข้อความ

ขยายส่วนที่เลือกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

Shift–ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

Shift–ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปจนถึงจุดสิ้นสุดของคำปัจจุบัน จากนั้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดของคำที่ตามมา

Option–Shift–ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือกไปจนถึงจุดเริ่มต้นของคำปัจจุบัน

Option–Shift–ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปจนถึงจุดสิ้นสุดของบรรทัดปัจจุบัน

Shift–Command–ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือกไปจนถึงจุดเริ่มต้นของบรรทัดปัจจุบัน

Shift–Command–ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปจนถึงบรรทัดด้านบน

Shift–ลูกศรขึ้น

ขยายส่วนที่เลือกไปจนถึงบรรทัดด้านใต้

Shift–ลูกศรลง

ขยายส่วนที่เลือกไปจนถึงจุดเริ่มต้นของย่อหน้าปัจจุบัน

Option–Shift–ลูกศรขึ้น

ขยายส่วนที่เลือกไปจนถึงจุดสิ้นสุดของย่อหน้าปัจจุบัน

Option–Shift–ลูกศรลง

ขยายส่วนที่เลือกไปจนถึงจุดเริ่มต้นของข้อความ

Shift–Command–ลูกศรขึ้น หรือ Shift-Home

ขยายส่วนที่เลือกไปจนถึงจุดสิ้นสุดของข้อความ

Shift–Command–ลูกศรลง หรือ Shift-End

เลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและข้อความ

คลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เลื่อนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและข้อความ ที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแบบย่อยและข้อความ

คลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแล้วลาก

จัดรูปแบบข้อความ

การกระทำ

ปุ่มลัด

แสดงหน้าต่างแบบอักษร

Command-T

แสดงหน้าต่างสี

Shift-Command-C

ปรับใช้แบบอักษรตัวหนากับข้อความที่เลือก

Command-B

ปรับใช้ตัวเอียงกับข้อความที่เลือก

Command-I

ปรับใช้เส้นใต้กับข้อความที่เลือก

Command-U

ลบอักษระหรือส่วนที่เลือกก่อนหน้า

Delete

ลบอักษระหรือส่วนที่เลือกถัดไป

Forward Delete (ไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกแป้นพิมพ์)

ลบคำหน้าจุดแทรก

Option-Delete

ลบคำหลังจุดแทรก

Option–Forward Delete (ไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกแป้นพิมพ์)

ลบข้อความระหว่างจุดแทรกและการแบ่งย่อหน้าถัดไป

Control-K

ทำให้ขนาดแบบอักษรใหญ่ขึ้น

Command–เครื่องหมายบวก (+)

ทำให้ขนาดแบบอักษรเล็กลง

Command–เครื่องหมายลบ (–)

ลดช่องว่างระหว่างอักขระที่เลือก

Option–Command–วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

เพิ่มช่องว่างระหว่างอักขระที่เลือก

Option–Command–วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

ทำให้ข้อความเป็นตัวยก

Control–Shift–Command–เครื่องหมายบวก (+)

ทำให้ข้อความเป็นตัวห้อย

Control–Command–เครื่องหมายลบ (–)

จัดแนวข้อความชิดซ้าย

Command–วงเล็บปีกกาซ้าย ({)

จัดข้อความไว้กึ่งกลาง

Command–Shift–แถบแนวตั้ง (|)

จัดแนวข้อความชิดขวา

Command–วงเล็บปีกกาขวา (})

จัดแนวข้อความชิดซ้ายและชิดขวา (จัดชิดขอบ)

Option–Command–แถบแนวตั้ง (|)

ลดระดับการเยื้องของบล็อกของข้อความหรือรายการในรายการ

Command–วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

เพิ่มระดับการเยื้องของบล็อกของข้อความหรือรายการในรายการ

Command–วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

ลดระดับการเยื้องของรายการในรายการหรือหัวเรื่อง

Shift-Tab

เพิ่มระดับการเยื้องของรายการในรายการหรือหัวเรื่อง

Tab

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ที่ไปยังข้อความ

Command-K

ตัดส่วนที่เลือก

Command-X

คัดลอกส่วนที่เลือก

Command-C

คัดลอกลักษณะย่อหน้า

Option-Command-C

วางส่วนที่เลือก

Command-V

วางลักษณะย่อหน้า

Option-Command-V

วางและจับคู่ลักษณะของข้อความปลายทาง

Option-Shift-Command-V

เพิ่มช่วงไปยัง (หรือลบออกจาก) ส่วนที่เลือก

กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วลาก หรือ กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วลาก

แทรกช่องว่างที่ไม่ให้ตัดคำ

Option–Space bar

แทรกการแบ่งบรรทัด (การตัดคำอัตโนมัติ)

Shift-Return

แทรกการแบ่งย่อหน้า

Return

แทรกบรรทัดใหม่หลังจุดแทรก

Control-O

ป้อนอักขระพิเศษ

Control-Command-Space

สลับตำแหน่งอักขระด้านใดด้านหนึ่งของจุดแทรก

Control-T

การใช้เครื่องมือแก้ไข

การกระทำ

ปุ่มลัด

ค้นหา

Command-F

ค้นหาถัดไป

Command-G

ค้นหาก่อนหน้า

Shift-Command-G

วางข้อความที่เลือกไว้ในช่องข้อความค้นหาและแทนที่

Command-E

แทนที่ข้อความ

Return

เลื่อนหน้าต่างเพื่อแสดงข้อความหรือวัตถุที่้เลือกไว้

Command-J

ซ่อนหน้าต่างค้นหา

Esc

ค้นหาคำตรงจุดแทรก

Control-Command-D

แสดงรายการคำเพื่อทำให้คำที่เลือกสมบูรณ์

Option-Esc

ตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์

Command-เครื่องหมายอัฒภาค (;)

แสดงหน้าต่าง “การสะกดคำและไวยากรณ์”

Shift-Command-Colon (:)

เพิ่มความเห็น

Shift-Command-K

แสดงความเห็นถัดไป

Option-Command-K

แสดงความเห็นก่อนหน้า

Option-Shift-Command-K

การจัดการวัตถุ

การกระทำ

ปุ่มลัด

เลือกวัตถุทั้งหมด

เลือกหนึ่งวัตถุ จากนั้นกด Command-A

ยกเลิกการเลือกวัตถุทั้งหมด

เลือกหนึ่งวัตถุ จากนั้นกด Shift-Command-A

เลือกวัตถุโดยการลาก

ลากจากส่วนที่ว่างอยู่ของสไลด์รอบ ๆ วัตถุ กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วลากเพื่อเลือกวัตถุไปด้านนอกจากจุดเริ่มต้น

เลื่อนซูม

สำหรับ Magic Mouse หรือแทร็คแพด Option-Command-เลื่อน

เพิ่มหรือเอาวัตถุออกจากส่วนที่เลือก

กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วลาก

เลือกวัตถุชิ้นถัดไปบนสไลด์

Tab

เลือกวัตถุชิ้นก่อนหน้าบนสไลด์

Shift-Tab

เลือกหรือยกเลิกการเลือกวัตถุเพิ่มเติม

กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วคลิกหรือกดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิก

เลื่อนวัตถุที่เลือก

การลาก

เลื่อนวัตถุที่เลือกไปหนึ่งพอยต์

กดปุ่มลูกศร

เลื่อนวัตถุที่เลือกไปสิบพอยต์

กด Shift และปุ่มลูกศร

เลื่อนวัตถุที่เลือกไปหนึ่งพิกเซลของหน้าจอ

กด Option และปุ่มลูกศร (สำหรับจอแสดงผล Retina เท่านั้น)

เลื่อนวัตถุที่เลือกไปสิบพิกเซลของหน้าจอ

กด Option-Shift และปุ่มลูกศร (สำหรับจอแสดงผล Retina เท่านั้น)

คัดลอกรูปแบบกราฟิกของข้อความ

Option-Command-C

วางรูปแบบกราฟิกของข้อความ

Option-Command-V

ส่งวัตถุที่เลือกไปด้านหลัง

Shift-Command-B

ส่งวัตถุที่เลือกไปด้านหลังหนึ่งเลเยอร์

Option-Shift-Command-B

นำวัตถุที่เลือกไปไว้ด้านหน้า

Shift-Command-F

นำวัตถุที่เลือกไปไว้ข้างหน้าหนึ่งเลเยอร์

Option-Shift-Command-F

จัดกลุ่มวัตถุที่เลือก

Option-Command-G

ยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุที่เลือก

Option-Shift-Command-G

เลือกวัตถุในกลุ่ม

คลิกสองครั้งที่วัตถุ

ล็อกวัตถุที่เลือก

Command-L

ปลดล็อกวัตถุที่เลือก

Option-Command-L

ทำสำเนาวัตถุ

Command-D หรือกดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วลาก

จำกัดการเคลื่อนไหวของวัตถุไว้ที่ 45°

กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วลาก

ปรับขนาดวัตถุ

ลากขอบจับเพื่อเลือก

ปิดใช้งานเส้นบอกแนวขณะปรับขนาด

กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วลาก

ปรับขนาดวัตถุจากกึ่งกลาง

กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วลากขอบจับเพื่อเลือก

จำกัดอัตราส่วนกว้างยาวเมื่อปรับขนาดวัตถุ

กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วลากขอบจับเพื่อเลือก

จำกัดอัตราส่วนกว้างยาวเมื่อปรับขนาดวัตถุจากกึ่งกลาง

กดปุ่ม Option-Shift ค้างไว้แล้วลากขอบจับเพื่อเลือก

หมุนวัตถุ

กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วลากขอบจับเพื่อเลือก

หมุนวัตถุ 45°

กด Shift ขณะหมุน

หมุนวัตถุรอบขอบจับตรงข้าม (แทนตรงกึ่งกลาง)

กดปุ่ม Option-Command ค้างไว้แล้วลากขอบจับเพื่อเลือก

หมุนวัตถุ 45° รอบขอบจับตรงข้าม (แทนตรงกึ่งกลาง)

กดปุ่ม Option-Shift-Command ค้างไว้แล้วลากขอบจับเพื่อเลือก

ปิดเส้นบอกแนวขณะเลื่อนวัตถุ

กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วลาก

ครอบหรือยกเลิกการครอบวัตถุ

Shift-Command-M

ซ่อนตัวควบคุมการครอบ

Return, Enter หรือ คลิกสองครั้ง

แสดงตัวควบคุมการครอบ

คลิกสองครั้งที่รูปภาพที่ครอบ

เปิดเมนูลัดสำหรับรายการที่เลือกไว้

กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่รายการ

ออกจากการแก้ไขข้อความและเลือกวัตถุ

Command-Return

กำหนดข้อความเป็นที่พักสื่อ

Control-Option-Command-I

กำหนดข้อความที่เลือกเป็นที่พักข้อความ

Control-Option-Command-T

ทำงานกับตาราง

การกระทำ

ปุ่มลัด

เพิ่มแถวด้านบนเซลล์ที่เลือก

Option–ลูกศรขึ้น

เพิ่มแถวใต้เซลล์ที่เลือก

Option–ลูกศรลง

เพิ่มคอลัมน์ไปทางด้านขวาของเซลล์ที่เลือก

Option–ลูกศรขวา

เพิ่มคอลัมน์ไปทางด้านซ้ายของเซลล์ที่เลือก

Option–ลูกศรซ้าย

เพิ่มหรือเอาแถวและคอลัมน์ที่มีเนื้อหาออก

กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วลากปุ่มปรับขนาด

แทรกแถวที่ด้านล่างสุดของตาราง

เลือกเซลล์ในแถวล่างสุด จากนั้นกด Option-Return

แทรกคอลัมน์ที่ด้านขวาของตาราง

เลือกเซลล์ในคอลัมน์ขวาสุด จากนั้นกด Tab

เลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

คลิกตาราง จากนั้นคลิกแถบที่มีตัวอักษรของคอลัมน์หรือแถบที่มีตัวเลขของแถว

เลือกแถวเพิ่มเติม

Shift–ลูกศรขึ้น หรือ Shift–ลูกศรลง

เลือกคอลัมน์เพิ่มเติม

Shift–ลูกศรขวา หรือ Shift–ลูกศรซ้าย

เลือกเซลล์เพิ่มเติม

กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิก

เลือกเฉพาะเซลล์เนื้อหาในแถวหรือคอลัมน์

คลิกสองครั้งที่แถบที่มีตัวอักษรของคอลัมน์หรือแถบที่มีตัวเลขของแถว

เลื่อนเซลล์ส่วนที่เลือกไปจนถึงจุดเริ่มต้นของแถวถัดไป

เลือกเซลล์ในคอลัมน์ขวาสุด จากนั้นกด Tab

หยุดการจัดลำดับใหม่ของแถวหรือคอลัมน์

กด Esc ขณะลาก

เลือกเนื้อหาทั้งหมดในตาราง

Command-A

ลบตารางที่เลือกหรือเนื้อหาของเซลล์ที่เลือก

Delete

จำกัดการเคลื่อนที่ของตารางและจัดชิดเส้นบอกแนว

กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วลากตาราง

แทนที่เนื้อหาของเซลล์ที่เลือกด้วยเนื้อหาของเซลล์ปลายทาง

ลากเซลล์ที่เลือกไปยังอีกเซลล์หนึ่ง

คัดลอกเนื้อหาของเซลล์ที่เลือกไปยังเนื้อหาของเซลล์ปลายทาง

กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วลากเซลล์ที่เลือกไปยังอีกเซลล์หนึ่ง

คัดลอกลักษณะเซลล์

Option-Command-C

วางลักษณะเซลล์

Option-Command-V

วางและคงลักษณะของเซลล์ปลายทาง

Control-Shift-Command-V

เลือกเซลล์

คลิกเซลล์ในตารางที่เลือก (คลิกสองครั้งที่เซลล์ในตารางที่ไม่ได้เลือก)

แก้ไขเซลล์

เลือกเซลล์ จากนั้นกด Return

ไฮไลท์แถวและคอลัมน์สำหรับเซลล์

กด Option ในขณะที่คุณวางตัวเมาส์ชี้ไว้เหนือเซลล์

เปิดเมนูป๊อปอัพในเซลล์ที่เลือก

Space bar

เพิ่มเซลล์ไปยัง (หรือลบออกจาก) ส่วนที่เลือก

กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วคลิกเซลล์ที่เลือกหรือที่ไม่ได้เลือก

จัดแนวเนื้อหาเซลล์อัตโนมัติ

Option-Command-U

หยุดแก้ไขเซลล์และเลือกเซลล์

Command-Return

หยุดแก้ไขเซลล์และเลือกตาราง

Command-Return สองครั้ง

เลื่อนตารางที่เลือกไปหนึ่งพอยต์

กดปุ่มลูกศร

เลื่อนตารางที่เลือกไปสิบพอยต์

กด Shift และปุ่มลูกศร

ปรับขนาดคอลัมน์ทั้งหมดในตารางตามสัดส่วน

เลือกตาราง จากนั้นกด Control ค้างไว้แล้วลากขอบจับเพื่อปรับขนาด

เลือกเซลล์ถัดไป หรือหากเลือกเซลล์สุดท้ายไว้ ให้เพิ่มแถวใหม่

Tab

เลือกเซลล์ก่อนหน้า

Shift-Tab

เลือกเซลล์ด้านใต้

Return

เลือกเซลล์ด้านบน

Shift-Return

เลือกเซลล์ที่อยู่ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านบน หรือด้านล่าง

กดปุ่มลูกศร (จากเซลล์ที่เลือก)

ขยายเซลล์ส่วนที่เลือกไปหนึ่งเซลล์

กด Shift และปุ่มลูกศร (จากเซลล์ที่เลือก)

เลือกพาเรนต์ของส่วนที่เลือกปัจจุบัน

Command-Return

แทรกแท็บในขณะที่แก้ไขข้อความหรือสูตร

Option-Tab

แทรกการแบ่งบรรทัด (การตัดคำอัตโนมัติ) เมื่อแก้ไขข้อความในเซลล์

Control-Return

แทรกการแบ่งย่อหน้า (การตัดคำด้วยตัวเอง) เมื่อแก้ไขข้อความในเซลล์

Return

เปิดตัวแก้ไขสูตรสำหรับเซลล์แบบไม่ใช้สูตรที่เลือก

เครื่องหมายเท่ากับ (=)

เปิดตัวแก้ไขสูตรสำหรับเซลล์ที่มีสูตรหรือหมายเลขที่จัดรูปแบบ

คลิกสองครั้งหรือ Option-Return

วางผลลัพธ์ของสูตร

Shift-Command-V

บันทึกรายการแก้ในตัวแก้ไขสูตร

Return หรือ Tab

ยกเลิกรายการแก้ในตัวแก้ไขสูตร

Esc (Escape)

แก้ไขข้อมูลแผนภูมิ

การกระทำ

ปุ่มลัด

แสดงหรือซ่อนตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิ

Shift-Command-D

ทำให้รายการเซลล์สมบูรณ์และเลื่อนส่วนที่เลือกลง

Return

ทำให้รายการเซลล์สมบูรณ์และเลื่อนส่วนที่เลือกขึ้น

Shift-Return

ทำให้รายการเซลล์สมบูรณ์และเลื่อนส่วนที่เลือกไปทางขวา

Tab

การสร้างการอ้างอิงเซลล์ในสูตร

การกระทำ

ปุ่มลัด

นำทางไปและเลือกเซลล์เดียว

กด Option และปุ่มลูกศร

ขยายหรือย่อการอ้างอิงเซลล์ที่เลือก

กด Option-Shift และปุ่มลูกศร

นำทางไปยังเซลล์ที่ไม่ได้อยู่ในหัวตารางเซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์

กด Option-Command และปุ่มลูกศร

แทรกการแบ่งบรรทัด

Option-Return

แทรกแถบ

Option-Tab

ระบุคุณลักษณะแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์ของการอ้างอิงเซลล์ที่เลือก

กด Command-K หรือ Shift-Command-K เพื่อย้ายไปข้างหน้าหรือข้างหลังผ่านตัวเลือกต่าง ๆ

ระบุคุณลักษณะแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์ของเซลล์แรกและเซลล์สุดท้ายของการอ้างอิงเซลล์ที่เลือก

กด Option-Command-K หรือ Option-Shift-Command-K เพื่อย้ายไปข้างหน้าหรือข้างหลังผ่านตัวเลือกต่าง ๆ

ทั่วไป

การกระทำ

ปุ่มลัด

เริ่มต้นการป้อนตามคำบอก

กด Fn สองครั้ง

เปิดงานนำเสนอใหม่

Command-N

เลือกชุดรูปแบบและสร้างงานนำเสนอใหม่

Enter

เปิดงานนำเสนอที่มีอยู่แล้ว

Command-O

เลือกตัวเลือกชุดรูปแบบ

Esc

บันทึกงานนำเสนอ

Command-S

บันทึกเป็น

Option-Shift-Command-S

ทำสำเนางานนำเสนอ

Shift-Command-S

พิมพ์งานนำเสนอ

Command-P

เปิดวิธีใช้ Keynote

Command–Shift–เครื่องหมายคำถาม (?)

ปิดหน้าต่าง

Command-W

ปิดหน้าต่างทั้งหมด

Option-Command-W

ย่อหน้าต่าง

Command-M

ย่อหน้าต่างทั้งหมด

Option-Command-M

เข้าสู่มุมมองเต็มหน้าจอ

Command-Control-F

ซูมเข้า

Command–วงเล็บมุมปิด (>)

ซูมออก

Command–วงเล็บมุมเปิด (<)

แสดงหน้าต่างการตั้งค่า

Command-จุลภาค (,)

ซูมไปยังส่วนที่เลือก

Shift-Command-0

กลับไปเป็นขนาดจริง

Command-0

แสดงไม้บรรทัดของงานนำเสนอ

Command-R

เลือกไฟล์เพื่อแทรก

Shift-Command-V

แสดงหน้าต่างสี

Command-Shift-C

ซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ

Command-Option-T

จัดเรียงรายการใหม่ในแถบเครื่องมือ

กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วลาก

เอารายการออกจากแถบเครื่องมือ

กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วลากออกจากแถบเครื่องมือ

ซ่อนหรือแสดงแถบข้างตัวตรวจสอบ

Option-Command-I

เปิดแถบถัดไปในแถบข้าง

Control-Grave (`)

เปิดแถบก่อนหน้าในแถบข้าง

Shift-Control-Grave (`)

ซ่อน Keynote

Command-H

ซ่อนหน้าต่างอื่น ๆ

Command-Option-H

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Command-Z

ทำการกระทำล่าสุดกลับมาใหม่

Command-Shift-Z

ออกจาก Keynote

Command-Q

ออกจาก Keynote และให้หน้าต่างต่าง ๆ เปิดไว้อยู่

Option-Command-Q

การทำงานกับรูปร่างที่แก้ไขได้

การกระทำ

ปุ่มลัด

ทำให้รูปร่างแบบกำหนดเองแก้ไขได้

คลิกสองครั้งที่ขอบของรูปร่าง

วาดรูปร่างแบบกำหนดเองด้วยเครื่องมือปากกา

Option-Shift-Command-P

เลื่อนจุดของรูปร่างที่แก้ไขได้

ลากจุดนั้นไปยังตำแหน่งอื่น

ลบจุดของรูปร่างที่แก้ไขได้

คลิกที่จุดนั้นหรือกด Delete

เพิ่มจุดแหลมให้กับรูปร่างที่แก้ไขได้

กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วลากจุดกึ่งกลางของเส้น

เพิ่มจุดมนให้กับรูปร่างที่แก้ไขได้

ลากจุดกึ่งกลางของเส้น

เพิ่มจุดเบซิเยร์ให้กับรูปร่างที่แก้ไขได้

กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วลากจุดกึ่งกลางของเส้น

เปลี่ยนจุดเส้นโค้งของรูปร่างที่แก้ไขได้ให้เป็นจุดเส้นโค้ง

คลิกสองครั้งที่จุดโค้ง

ปรับรูปร่างเส้นโค้งของจุดมน

ลากเส้นที่อยู่ติดกับจุดมน

ปรับรูปร่างเส้นโค้งของจุดเบซิเยร์

คลิกจุดเบซิเยร์แล้วลากตัวควบคุม

การใช้มุมมองตัวนำทาง

การกระทำ

ปุ่มลัด

สร้างสไลด์ใหม่ที่ระดับเดียวกับสไลด์ที่เลือกล่าสุด

Return หรือ Shift-Command-N

เยื้องสไลด์ที่เลือกไปทางขวา

Tab

เลื่อนสไลด์ที่เยื้องไปทางซ้าย

Shift-Tab

การเลือกหลาย ๆ สไลด์:

กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วลาก

ขยายหรือลดส่วนที่เลือกของสไลด์

กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิก

เพิ่ม(หรือเอาออก)สไลด์เดี่ยวที่ไม่ต่อเนื่องกันจากส่วนที่เลือก

กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วคลิก

ใช้ต้นแบบเริ่มต้นเพื่อสร้างสไลด์ใหม่หลังจากสไลด์ที่เลือก

กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิกที่ปุ่ม เพิ่มสไลด์ ในแถบเครื่องมือ

ทำซ้ำสไลด์

Command-D

ลบสไลด์ที่เลือก

Delete

เลื่อนไปที่สไลด์ถัดไป

ลูกศรลง

เลื่อนไปที่สไลด์ก่อนหน้าไป

ลูกศรขึ้น

ขยายกลุ่มสไลด์

ลูกศรขวา

ยุบกลุ่มสไลด์

ลูกศรซ้าย

ข้ามสไลด์เพื่อให้ไม่แสดงในงานนำเสนอ

Shift-Command-H

การใช้มุมมองโต๊ะไฟ

การกระทำ

ปุ่มลัด

เลื่อนไปที่สไลด์ถัดไป

ลูกศรขวา

เลื่อนไปที่สไลด์ก่อนหน้าไป

ลูกศรซ้าย

ขยายการเลือกไปที่สไลด์ถัดไป

Shift–ลูกศรขวา

ขยายการเลือกไปที่สไลด์ก่อนหน้า

Shift–ลูกศรซ้าย

ขยายการเลือกไปที่สไลด์แรก

Shift–Command–ลูกศรขึ้น

ขยายการเลือกไปที่สไลด์สุดท้าย

Shift–Command–ลูกศรลง

เลือกสไลด์แรก

Command–ลูกศรขึ้น

เลือกสไลด์สุดท้าย

Command–ลูกศรลง

การเล่นงานนำเสนอและใช้โหมดผู้นำเสนอ

การกระทำ

ปุ่มลัด

เล่นงานนำเสนอ

Option-Command-P

เล่นงานนำเสนอที่เริ่มต้นด้วยสไลด์แรก

กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิกที่ปุ่ม เล่น ในแถบเครื่องมือ

ในการเลื่อนไปยังสไลด์หรือฉากถัดไป

ลูกศรขวา หรือ ลูกศรลง

ไปที่สไลด์ก่อนหน้า

ลูกศรซ้าย หรือ ลูกศรขึ้น

เลื่อนไปยังฉากหรือสไลด์ถัดไปโดยไม่มีการเคลื่อนไหว

Shift–ลูกศรขวา

เลื่อนไปยังสไสด์ถัดไปโดยไม่มีฉากและการเคลื่อนไหว

Shift–ลูกศรลง หรือ Shift–Page Down

กลับไปที่ฉากก่อนหน้า

Shift–ลูกศรซ้าย หรือ Shift–Page Up

กลับไปผ่านสไลด์ที่ดูก่อนหน้า

Z

หยุดพักงานนำเสนอ

F

หยุดพักงานนำเสนอและแสดงหน้าจอสีดำ

B

หยุดพักงานนำเสนอและแสดงหน้าจอสีขาว

W

แสดงหรือซ่อนตัวเมาส์ชี้

C

แสดงหมายเลขสไลด์

S

เปิดตัวสลับสไลด์

กดหมายเลขสไลด์

ไปที่สไลด์ถัดไปในตัวสลับสไลด์

เครื่องหมายบวก (+)

ไปที่สไลด์ก่อนหน้าในตัวสลับสไลด์

เครื่องหมายลบ (-)

ไปที่สไลด์ปัจจุบันและปิดตัวสลับสไลด์

Return

ปิดตัวสลับสไลด์

Esc

สลับจอแสดงผลหลักและจอแสดงผลสำหรับผู้นำเสนอ

X

รีเซ็ตตัวจับเวลา

R

เลื่อนโน้ตของผู้นำเสนอขึ้น

U

เลื่อนโน้ตของผู้นำเสนอลง

D

เพิ่มขนาดแบบอักษรโน้ต

Command–เครื่องหมายบวก

ลดขนาดแบบอักษรโน้ต

Command–เครื่องหมายลบ

ออกจากโหมดการนำเสนอ

Esc หรือ Q

ซ่อนงานนำเสนอและสลับไปที่แอปตัวสุดท้ายที่ใช้

H

แสดงหรือซ่อนคีย์ลัดแป้นพิมพ์

เครื่องหมายคำถาม (?) หรือ เครื่องหมายทับ (/)

ไปที่สไลด์แรก

home

ไปที่สไลด์สุดท้าย

end

เล่นภาพยนตร์

การกระทำ

ปุ่มลัด

หยุดพักหรือเล่นภาพยนตร์

K

กรอภาพยนตร์กลับ (ตามเฟรมหากถูกหยุดพัก)

J

กรอภาพยนตร์ไปข้างหน้า (ตามเฟรมหากถูกหยุดพัก)

L

ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของภาพยนตร์

L

ข้ามไปที่จุดสิ้นสุดของภาพยนตร์

O