สัญลักษณ์ปุ่มลัดแป้นพิมพ์

คุณสามารถใช้ปุ่มลัดแป้นพิมพ์ซึ่งเป็นการกดปุ่มร่วมกันในเวลาเดียวกัน เพื่อทำงานทั่วไปได้มากมายได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลือกข้อความและการจัดการกับวัตถุ

หลาย ๆ ตัวเลือกเมนูจะมีปุ่มลัดแป้นพิมพ์ เช่น ⌘N ซึ่งสัญลักษณ์นั้นหมายถึง “ปุ่มตัวแก้ไข” บนแป้นพิมพ์ของคุณ

สัญลักษณ์ปุ่มตัวแก้ไขจะแสดงรายการในตารางใต้นี้ สำหรับรายการปุ่มลัดแป้นพิมพ์ทั้งหมดใน Keynote รวมถึงที่ไม่แสดงในเมนูอีกหลายรายการ ให้ดูที่ ปุ่มลัดแป้นพิมพ์

สัญลักษณ์สำหรับปุ่มตัวแก้ไข

ปุ่มตัวแก้ไข

สัญลักษณ์

คำสั่ง

สัญลักษณ์คำสั่ง

Shift

สัญลักษณ์ Shift

Option

สัญลักษณ์ Option

Control

สัญลักษณ์ Control

Return

สัญลักษณ์ Return

Delete

สัญลักษณ์ Delete

Forward Delete

สัญลักษณ์ Forward delete

ลูกศรขึ้น

สัญลักษณ์ลูกศรขึ้น

ลูกศรลง

สัญลักษณ์ลูกศรลง

ลูกศรซ้าย

สัญลักษณ์ลูกศรซ้าย

ลูกศรขวา

สัญลักษณ์ลูกศรขวา

Page Up

สัญลักษณ์ Page Up

Page Down

สัญลักษณ์ Page Down

Top (Home)

สัญลักษณ์ Top

End

สัญลักษณ์ End

Tab Right

สัญลักษณ์ Tab Right

Tab Left

สัญลักษณ์ Tab Left

Escape (Esc)

สัญลักษณ์ Escape